Img38550

Met enthousiasme voor ons vak delen we kennis en ervaringen

26 augustus 2022

De ‘expertise groep diabetes eerste lijn’ stamt nog uit de EADV-tijd. Ons primaire doel is het delen van kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk in de eerste lijn en deze inbrengen ten behoeve van de inhoudelijke doelstellingen van de V&VN Diabeteszorg. Op dit moment bestaat de groep uit vijf leden. Er is plek voor nieuwe leden. Mocht je interesse hebben, we horen het graag!

Wat zijn de doelen van de expertisegroep diabetes eerste lijn?

  • Op de hoogte zijn van de relevante trends en ontwikkelingen m.b.t. de diabeteszorg in de eerste- en eventueel anderhalvelijnszorg, zodat we daar beroepsinhoudelijk op kunnen anticiperen.
  • Afdelingsbestuur en -leden informeren over de trends en ontwikkelingen die betrekking hebben op de diabeteszorg in de eerste lijn.
  • De diabetesverpleegkundigen handvatten geven waarmee zij hun rol binnen de diabeteszorg in de eerste lijn kunnen profileren.

Wat zijn de taken en bevoegdheden?

  • Op verzoek van het bestuur verstrekken van informatie over actuele zaken betreffende eerstelijns diabeteszorg.
  • Gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken aan het bestuur ten aanzien van de trends en ontwikkelingen in de eerstelijns diabeteszorg.
  • Op verzoek van het afdelingsbestuur standpunten opstellen in samenwerking met het afdelingsbestuur.
  • Beoordelen en becommentariëren van interne en externe producten, richtlijnen en inhoudelijke documenten waar de afdeling V&VN Diabeteszorg voor wordt benaderd.
  • Op structurele wijze informeren van afdelingsleden over trends en ontwikkelingen in de diabeteszorg via nieuwsbrieven, het afdelingsmagazine of tijdens netwerkbijeenkomsten.

We zijn een hechte groep met leden afkomstig uit het hele land. Daarom vergaderen we digitaal en zien we elkaar jaarlijks bij een congres waarna we samen gaan eten om ook even bij te kletsen.

‘In 1982 rondde ik de inservice opleiding Verpleegkundige-A af. Daarna heb ik nog verschillende opleidingen gevolgd en gewerkt in het ziekenhuis, de wijk, bij de GGD en in een verpleeghuis. In 2000 ben ik gestart als verpleegkundige in de eerste lijn, gedetacheerd vanuit de thuiszorg’, zegt diabetesverpleegkundige Astrid Hendrikse. ‘In die periode volgde ik de opleiding tot praktijkverpleegkundige, diabetesverpleegkundige en later de aanvulling farmacotherapie. Het opzetten van spreekuren voor mensen met DM type 2, COPD en later CVRM was erg leuk. Nadat de thuiszorg was gestopt met detacheren, ben ik in dienst gekomen bij verschillende huisartspraktijken. In 2009 ben ik begonnen met het opzetten van de ketenzorg voor DM type 2 in de regio Midden-Holland. Het werken in de eerste lijn heeft me altijd geboeid, ook omdat je veel contact hebt met patiënten dichtbij hun thuissituatie. Begin dit jaar heb ik me aangesloten bij de expertisegroep. Het voelt goed om meer te weten te komen over het verpleegkundige diabeteswerk in de eerste lijn en waar mogelijk een steentje bij te dragen.’

‘Na de HBO-V ben ik in 1989 gestart als wijkverpleegkundige in Zeeuws-Vlaanderen. Toen er werd overgestapt van het werken als allrounder naar het werken in aandachtgebieden, ben ik me gaan richten op diabetes mellitus’, zegt diabetesverpleegkundige Chris Vereecken-van Haelst. ‘Via een pilot van de zorgverzekeraar ben ik rond de eeuwwisseling als diabetesverpleegkundige in een transmuraal team gaan werken om de eerste lijn te ondersteunen. In 2005 ben ik gedetacheerd bij een grote huisartsenpraktijk en sinds 2015 werk ik bij de Zorggroep Nucleus Chronische Zorg. Ik ondersteun de complexe diabeteszorg in de huisartsenpraktijken en zorg voor ontwikkeling en implementatie van innovatie op het gebied van diabeteszorg en CVRM. De expertisegroep eerste lijn is een fijne groep waar we op een constructieve manier met elkaar spreken over ontwikkelingen en innovaties in ons vakgebied. Deze ervaringen neem ik mee naar de dagelijkse praktijk en delen we ook met het bestuur van de V&VN Diabeteszorg.

‘Na het volgen van de HBO-V eind jaren tachtig, heb ik langere tijd in een academisch ziekenhuis op de afdeling kinderoncologie gewerkt’, zegt diabetesverpleegkundige Etelka Renard-Mentink. ‘Na een verhuizing en het volgen van de POH-opleiding in 2010, ben ik gaan werken als praktijkondersteuner. Sinds ik in 2015 de opleiding tot diabetesverpleegkundige heb afgerond, werk ik als praktijkverpleegkundige met expertisegebied diabetes en CVRM. Ik ben sinds 2012 in dienst van zorggroep THOON van waaruit ik voor drie verschillende huisartspraktijk

Het mooie van dit vak vind ik dat ik mensen kan begeleiden bij het managen van hun diabetes en het op een persoonsgerichte manier verbeteren van hun gezondheid. Ik vind het een voordeel dat ik dit kan doen op een voor de patiënten laagdrempelige locatie, de huisartsenpraktijk. Een plek waar de lijntjes over het algemeen zeer kort zijn. Bij de zorggroep werken meerdere diabetesverpleegkundigen en dit maakt het makkelijk om ervaringen uit te wisselen. Dit ervaar ik als een meerwaarde.

In 2018 heb ik me aangemeld bij de expertisegroep omdat ik graag op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen, mijn ervaringen wil delen met collega’s uit andere delen van het land en een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de diabeteszorg in de eerste lijn. Voor de komende tijd vind ik het belangrijk om onszelf te profileren en zo een groter netwerk op te bouwen van diabetesverpleegkundigen in de eerste lijn.

‘Na mijn HBO-V en omzwervingen in Engelse ziekenhuizen, ben ik praktijkverpleegkundige geworden bij een grote praktijk in het oosten van het land’, zegt diabetesverpleegkundige Petra dogger. ‘Daar ben ik tot op de dag van vandaag verantwoordelijk voor de zorg van patiënten met chronische aandoeningen: diabetes, COPD, astma en CVRM. Ook de complexe ouderenzorg en het begeleiden van stagiaires vallen binnen mijn verantwoordelijkheid.

Naast mijn werk als praktijkverpleegkundige, ben ik een aantal jaren consulent diabetes/CVRM geweest voor twee zorggroepen in de eerste lijn. Tevens geef ik les op de hogescholen als gastdocent binnen de POH-opleiding. Tot slot ben ik als docent en bestuurslid verbonden aan de Stichting Langerhans.

Persoonlijk vind ik het vak van POH een van de mooiste verpleegkundige takken die er is. Mijn hart ligt binnen de eerste lijn en dan met name bij diabetes. De combinatie met het lesgeven, over een vak waarmee ik zelf met de voeten in de klei sta, is geweldig. Op die manier probeer ik ook betrokken te zijn bij de expertisegroep; met enthousiasme voor mijn vak en de dagelijkse ervaring om uit te putten.’

‘Sinds 2017 werk ik bij de regionale huisartsenorganisatie Cohaesie. Deze organisatie ondersteunt huisartsen op Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis’, zegt programmamanager Zorg en Welzijn Sophia Batenburg. ‘Daarvoor heb ik gewerkt in een gezondheidscentrum in Oud-Beijerland en als praktijkondersteuner bij DWL-de Esch in Rotterdam.

In 2008, toen de zorggroepen werden geformeerd voor de chronische zorg en met name diabeteszorg, werd ik gevraagd deel te nemen in de kwaliteitswerkgroep. Tot maart 2020 heb ik allerlei werkzaamheden verricht binnen ZGHW (ZorgGroep Hoeksche Waard). In 2016 werd ik benaderd door Cohaesie of ik bij hen wilde komen werken. Na een aantal jaar bij ZGHW en Cohaesie gewerkt te hebben, ben ik definitief overgestapt naar Cohaesie. Hier werk ik nu fulltime.

In november 2014 heb ik me aangesloten bij de expertisegroep eerste lijn van de EADV. Dit heb ik jaren met veel plezier gedaan. Inmiddels is de EADV niet meer en zijn we een onderdeel van de V&VN. Officieel is mijn termijn verlopen, dus mocht je interesse hebben. Laat het gerust weten en ik maak plaats voor vers bloed.’

Waarom is het eten in het ziekenhuis niet vers?

24 mei 2022

Hoe maak je seksualiteit bespreekbaar?

01 dec 2021

Insulinedeficiëntie of insulineresistentie?

01 jul 2021

Inloggen