Achtergrond

Vilans herziet protocollen insuline injecteren. Wat is er veranderd?

21 sep 2023

Voeding afstemmen op stofwisselingsprofiel lijkt zinvol

21 sep 2023

Nederlands onderzoek naar impact van rt CGM op kwaliteit van leven

20 sep 2023

‘We misten belangstelling voor haar familiegeschiedenis’

20 sep 2023

Met dit boek lukt het wel: gezond leven volhouden

19 sep 2023

Effectieve en efficiënte transitiepolikliniek in Haagse ziekenhuizen

19 sep 2023

Gebruikt jouw patiënt antidepressiva? Let dan op deze drie factoren

19 sep 2023

Van slechtnieuwsgesprek tot laatste adem en rouw 

31 aug 2023

Hardnekkige patronen doorbreken bij Centrum voor Revalidatie Beatrixoord

31 aug 2023

Botverankerde klikprothese biedt veel voordelen

31 aug 2023

Heeft de leeftijd van de diagnose diabetes type 2 invloed op de incidentie van kanker?

31 aug 2023

Ellen Mul schreef kwaliteitsverbeterplan over psychosociale zorg voor mensen met diabetes

31 aug 2023

Je mag de dood niet vrezen, ze is je toekomst

31 aug 2023

Hypo’s schadelijker dan gedacht

27 jul 2023

Trials van start met stamceltherapie bij mensen met diabetes type 1

27 jul 2023

Sterven binnen de islam. Rituelen en gebruiken

27 jul 2023

5 vragen aan…

27 jul 2023

‘Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren tijdens ramadan in Egypte’

27 jul 2023

GRIP! Diabetesrevalidatie voor het hele gezin

27 jul 2023

Zie een andere culturele en religieuze achtergrond niet als belemmering maar als verrijking

28 jun 2023

UKPDS follow up: metformine geeft flinke risicoreductie hartinfart

19 jun 2023

Boek om te lezen, online spreekuren om te volgen

19 jun 2023

Eerste hulp bij huidproblemen als gevolg van diabeteshulpmiddelen

19 jun 2023

Persoonsgerichte zorg begint met luisteren

19 jun 2023