Onderzoek

Korte vragenlijst zenuwbeknelling onderste extremiteiten diabetische polyneuropathie

16 feb 2023

Hoe ervaren jongeren met type 1 de kwaliteit van zorg?

20 dec 2022

Meer ADHD bij kinderen van vrouwen met diabetes?

27 okt 2022

De behoeften, voorkeuren en uitdagingen van jongeren met diabetes blijven vaak onderbelicht in onderzoek

26 aug 2022

Anita Wildeboer promoveert aan RUG

15 jun 2022

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben hoger zorggebruik

01 dec 2021

Is er verschil tussen de schoolprestaties van kinderen met en zonder type 1?

01 dec 2020

Hoe kun je vrouwen met type 1 diabetes beter begeleiden bij het geven van borstvoeding?

01 dec 2020

Inloggen