Waarom aandacht voor de gezinsdynamiek belangrijk is als een van de kinderen diabetes type 1 heeft?

26 augustus 2022

De diagnose diabetes type 1 bij een kind legt druk op het hele gezin. Het kan invloed hebben op de relatie tussen de ouders en/of verzorgers en broertjes of zusjes. Vaak ligt de focus bij problemen vooral op het kind met diabetes, maar soms is het zinvol om naar de hele gezinsdynamiek te kijken. Marina van der Wal, opvoedkundige en een graag geziene gast aan talkshowtafels, en Gideon de Haan, gezinstherapeut en mediator, begeleiden gezinnen in intensieve (weekend)sessies bij hun tiny house in Den Helder. ‘In die sessies gaan we echt de diepte in en komen mensen ook even helemaal tot rust.’

In deze podcast vertellen Marina van der Wal en Gideon de Haan over hun werkwijze en hoe je als diabetesprofessionals op eenvoudige manier meer zicht krijgt op de gezinsdynamiek.

Kijk ook op ‘Academie voor gezin en relatie’

24/7 de glucosewaarden van je kind volgen. Is dat een vloek of een zegen?

30 mei 2024

Luistertip: podcast ‘Restfunctie van bètacellen bij patiënten met type 1 diabetes’ en het belang hiervan

21 dec 2023

Luistertip: diversiteit in de diabeteszorg

30 nov 2023

Inloggen