Meer ADHD bij kinderen van vrouwen met diabetes?

27 oktober 2022

Internist-endocrinoloog Harold de Valk geeft in dit flitscollege een samenvatting van een internationaal onderzoek naar het optreden van ADHD bij kinderen van vrouwen met diabetes. Dit onderzoek werd gepresenteerd tijdens de EASD 2022 eerder deze maand. Er is zowel gekeken naar vrouwen met diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes. De resultaten wijzen op een licht verhoogde kans op ADHD bij kinderen van vrouwen met een vorm van diabetes, ongeacht het type.

Wil je meer lezen over de EASD 2022? Ga dan naar Diabetesgeneeskunde.nl.

Korte vragenlijst zenuwbeknelling onderste extremiteiten diabetische polyneuropathie

16 feb 2023

Hoe ervaren jongeren met type 1 de kwaliteit van zorg?

20 dec 2022

De behoeften, voorkeuren en uitdagingen van jongeren met diabetes blijven vaak onderbelicht in onderzoek

26 aug 2022

Inloggen