De wereld verandert en wij veranderen mee

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

V&VN Diabeteszorg

25 apr 2023 –

Terwijl ik dit schrijf gaat het in het nieuws over oorlog, stijgende prijzen, inflatie, aardbevingen, stormen, stakingen en nieuwe technieken. Er gebeurt veel in de wereld en het lijkt nooit te stoppen. Al deze veranderingen hebben direct of indirect invloed op de zorg die we leveren. Binnen ons beroep verandert de vraag en aanbod. Het aanbod, de kosten en vergoedingen van diabeteshulpmiddelen veranderen. Daarnaast zien we meer patiënten die afkomstig zijn uit andere landen. Dit heeft consequenties voor ons werk. Daarnaast is er ook onrust binnen onze beroepsgroep en zijn er stakingen voor een betere ziekenhuis CAO. Het bestuur van V&VN Diabeteszorg heeft dit moment aangegrepen om te kijken waar we naartoe willen en hoe we kunnen anticiperen op alles wat komen gaat. Wat is er nodig om onze vereniging toekomstbestendig te maken?

‘Wat is er nodig om onze vereniging toekomstbestendig te maken?’  

Want willen we in de toekomst een volwaardige gesprekspartner blijven in de diabeteszorg, dan is het belangrijk dat we gezien worden en dat we ons verenigen. Als V&VN Diabeteszorg willen we alle diabetesverpleegkundigen vertegenwoordigen, ongeacht in welk werkveld je actief bent. Of je nu een diabetesverpleegkundige van het eerste uur bent, of net bent afgestuurd, of je in een standaardsetting werkt of ergens daarbuiten. Samen vormen wij de vereniging en samen kunnen we die door ontwikkelen. Tegelijktijdig zien we dat iedereen het in toenemende mate druk heeft en dat verpleegkundigen hard werken om hun hoofd boven water te houden. Juist nu hebben we elkaar nodig om de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Daarom gaan we de afdeling anders inrichten. Hieraan kun jij ook een bijdrage leveren, die past bij jouw expertise en beschikbare tijd.

Op donderdag 25 mei organiseren we van 19.30 tot 21.00 uur een extra (digitale) ledenvergadering van V&VN Diabeteszorg. 

We lichten dan toe waar we de komende jaren naartoe willen en hoe jij hieraan een bijdrage kunt leveren, op een manier die past bij jouw kennis, kunde en beschikbare tijd. Je hoeft je niet aan te melden, maar krijgt voor aanvang van de vergadering de link toegestuurd via de mail. Het bestuur heet je van harte welkom!

Sonja Goedemondt
Kinderdiabetesverpleegkundige
HaGaZiekenhuis
Waarnemend voorzitter van de V&VN Diabeteszorg
s.goedemondt@venvn.nl

Vorig bericht

Stichting Zorgeloos naar school met diabetes stelt zich voor

Volgend bericht

Ypsomed zoekt voor alle provincies meerdere freelance Pompinstructeurs