Moeizame start van de therapie? Is het zinvol de diagnose te heroverwegen?

01 juli 2021

Juli 2021 | door Arianne van Bon, internist Rijnstate Arnhem en redactielid DiabetesPro

Begin 2021 wordt een 75-jarige dame doorgestuurd vanuit de eerste lijn. In de verwijzing staat het volgende: sinds 2017 is er sprake van diabetes type 2. In 2018 is ze gestart met medicatie. De medicatie geeft een veel klachten. Er is sprake van een relatieve metformine intolerantie (diarree) en ook gliclazide geeft klachten van algehele malaise en hoofdpijn. Een vriendin van patiente gebruikt semaglutide en dat wil zij ook. Haar BMI is 27, dus dit middel mag niet worden voorgeschreven. Zij eet nauwelijks nog koolhydraten en het HbA1c stijgt langzaam en is inmiddels 67 mmol/mol. Haar diabetesmedicatie bestaat uit metformine 3x dd 500 mg.

Overige voorgeschiedenis vermeldt een TIA in 2011 waarna staken nicotineabusus en een primaire hypothyreoidie, waarbij ook bijwerkingen op de schildkliermedicatie worden ervaren. Een kleinzoon heeft diabetes  type 1.

Wat zou u doen?

Gezien de diarree van de metformine, is besloten deze volledig te staken. Daarnaast werd met patiente besproken om de gliclazide nogmaals te proberen. Binnen een week belt de partner van de vrouw: ‘het gaat niet meer’. Tevens stijgen de glucosewaarden gedurende de dag naar 16 mmol/l.

En nu?

Patiente en haar man komen naar de poli. Het valt op dat haar man het consult voert en de patiente nauwelijks aan het woord komt. Dit maakt haar zenuwachtig. Op ons verzoek gaat de partner naar de wachtkamer zodat het consult in alle rust verder kan. Gezien de ervaren bijwerkingen op de verschillende medicatie bespreken we met de patiente de optie van basale insulinetherapie. Ze stemt hiermee in. Gezien haar relatieve lage BMI, sneller oplopende glucosewaarden en familie-anamnese laten we antiGAD testen. De antistoffen blijken positief, er is sprake van een LADA.

Beloop

Door de langwerkende insuline dalen de glucosewaarden over de dag en er is gestart met kortwerkende insuline voor het avondeten. Wellicht zal binnenkort ook kortwerkende insuline voor ontbijt en lunch nodig zijn. Gelukkig stemt haar partner in met de insulinetherapie.

CASUS: Overgewicht behandelen in zes stappen

30 mei 2024

Hypo’s kunnen ontstaan door diverse en soms onverwachte oorzaken 

25 apr 2024

Weinig grip op diabetes door PDD-NOS en autisme

31 aug 2023

Inloggen