35 jaar! Zit er beweging in de diabetische voet?

01 maart 2021

Voetproblemen bij mensen met diabetes zijn een kostbare complicatie: niet alleen in geld, maar ook in verlies van kwaliteit van leven. Lopen en kunnen blijven lopen op twee benen en voeten is voor velen van ons zo normaal, maar voor mensen met diabetes helaas niet vanzelfsprekend.

Nederland anno 2021 kent veel zorgprofessionals, die een taak hebben in de preventie van diabetische voetproblemen. De aandacht voor voeten van mensen met diabetes begon allemaal, ook zo’n 35 jaar geleden, bij dr. Karel Bakker in Heemstede. Hij startte als eerste een diabetische voetenpoli in het ziekenhuis. Daarna stapten de podotherapeuten, (medisch) pedicures én de diabetesverpleegkundigen in deze rijdende trein. En met succes: in 2017 werd door onderzoekers van het diabetescentrum van de Isala kliniek in Zwolle onderzocht hoeveel amputaties na een voetulcus bij mensen werden uitgevoerd. Dit bleken ongeveer 4 à 5 amputaties per 1000 patiënten te zijn. In vergelijking met getallen uit andere landen een heel laag aantal. Opvallend was wel dat bij mensen met diabetische retinopathie deze getallen veel hoger waren: ongeveer 8 à 5 amputaties per 1000 patiënten. De inzet van alle professionals op het gebied van preventie van diabetische voetulcera lijkt bij te dragen aan deze goede getallen.

Op naar een betere toekomst in de komende 35 jaar? Wellicht, maar de diabetespandemie baart veel zorgen. Persoonlijk ben ik van mening, dat preventie van voetproblemen onverminderd hoog op de lijst van alle professionals, die de voet ter hand nemen, moet staan. De Sims-classificatie helpt ons daarbij, onderlinge communicatie en afstemming, educatie van zowel professionals als patiënten en motivering van patiënten zeker ook. U maakt daar allemaal onderdeel van, dus: op naar de komende 35 jaar met zo min mogelijk amputaties.

Ik wens u allen heel veel succes en wijsheid!

Bio

Margreet van Putten, arts (n.p.) werkte van 1984 t/m 2019 bij de Opleiding Podotherapie. Sinds haar pensionering december 2019 werkt ze nog één dag per week als coördinator van de Postbacheloropleiding Diabetespodotherapie. Daarnaast geeft zij (nu online) lezingen en scholingen over preventie van diabetische voetproblemen.

Margreet van Putten schreef het boek ‘Voeten en Diabetes’ (bsl.com) | contact: m.vanputten@fontys.nl

‘De werkdruk wordt groter en we lijken soms te verdrinken in alle regels en verplichtingen’

28 mrt 2024

Jarenlang was ik zijn sensor … 

29 feb 2024

‘Mocht ik niet wakker worden, dan heb ik geen insuline gespoten’

28 sep 2023

Inloggen