‘Het gesprek gaat niet meer over de zin van stoppen met roken, maar over hoeveel gezonde jaren dit de patiënt oplevert en of hij dat de moeite waard vindt’

01 december 2021

U-Prevent maakt individuele impact van interventies inzichtelijk, ook voor je patiënt

We kennen allemaal de patiënt die zegt: ‘Nou, ik heb liever niet nog een tablet erbij voor mijn bloeddruk…’, of ‘Moet dat echt, zo’n cholesteroltablet?’. Zonder te vervallen in algemeen geldende behandeladviezen, kun je met U-Prevent aan deze individuele patiënt, met al zijn persoonlijke kenmerken, laten zien wat een extra tablet voor de bloeddruk of de cholesterol hem kan opleveren. Oftewel hoeveel extra gezonde jaren levert het hem op als hij nog een tablet neemt voor zijn bloeddruk en erin slaagt zijn LDL onder de 2,5 mmol/l te krijgen?

U-Prevent beschikt over twee modellen gericht op mensen met diabetes: de ADVACE-risicoscore berekent het 10-jaarsrisico op het krijgen van hart- en vaatziekten (HVZ). Het DIAL-model bepaalt het lifetimerisico op een hartaanval, beroerte of acute hartdood. Met de keuzehulp kun je aanklikken wat je wil berekenen om de patiënt inzicht te geven in zijn behandelkeuzes. Vervolgens vul je de gegevens van deze patiënt in, zoals geslacht, leeftijd, bloeddruk, rookstatus, nierfunctie, cholesterolwaarden, etc. U-Prevent berekent daarna het behandeleffect met een number needed to treat (NNT). NNT geeft een indicatie van hoeveel mensen er behandeld moeten worden om één persoon te redden.

U-Prevent in de spreekkamer

Sinds 2018 bestaat het onlineplatform U-Prevent. Professionals kunnen het platform gratis gebruiken tijdens gesprekken met patiënten. Het gebruik is simpel. Je vult een aantal persoonskenmerken en meetwaarden in van de patiënt. Op basis van big data uit relevante studies maakt U-Prevent vervolgens persoonsgericht en toegespitst op jouw patiënt, inzichtelijk wat de impact is van een bepaalde behandeling. Voorheen was vooral de overtuiging en knowhow van de diabetesverpleegkundige, POH, huisarts of internist leidend in het gesprek. U-Prevent maakt het mogelijk om de winst van een bepaalde behandeling zichtbaar te maken voor de individuele patiënt.

U-Prevent maakt individuele impact van interventies inzichtelijk, ook voor je patiënt

Laat keuzemogelijkheden zien

Nadat je dit hebt ingevuld, kun je met parameters gaan schuiven. Wat is het advies als je de richtlijnen aanhoudt zoals een bloeddruk <140, een LDL <2,5 of een lager HbA1c en wat is dan vervolgens wijsheid voor jouw patiënt? Je laat hem zien wat dat betekent voor het 10-jaarsrisico op het krijgen van HVZ of wat het hem oplevert aan gezonde levensjaren.

De winst van stoppen met roken

Een voorbeeld. Een rokende 55-jarige man met diabetes. We weten allemaal dat zijn risico op HVZ het meeste afneemt als hij stopt met roken. Met U-Prevent maak je dit inzichtelijk. Samen met hem zet je zijn gegevens in het DIAL-model. Hierna zet je roken van JA naar NEE. Het rekenmodel laat vervolgens prachtig zien hoeveel gezonde levensjaren deze man erbij krijgt door te stoppen met roken. Dan gaat het gesprek niet meer over hoe zinvol stoppen met roken is, maar over wat het deze patiënt oplevert. Je kunt hem heel concreet vragen of hij dat de moeite waard vindt?

Medicatie afbouwen

Niet alleen het starten van een behandelinterventie is zo te bespreken maar ook het stoppen ervan. Dus als ik mijn cholesterol op orde heb en ik stop met mijn tablet, wat kost mij dat aan jaren en vind ik dat acceptabel of niet? De tool maakt in getallen maar ook grafisch duidelijk wat de wetenschappelijke inzichten betekenen voor de individuele patiënt. Het geeft de patiënt de mogelijkheid om te kiezen: wil ik deze tablet wel of niet slikken?

De keuze is aan de patiënt

U-Prevent geeft de behandelaar de mogelijkheid de patiënt actief te betrekken bij keuzes en keuzemogelijkheden in de behandeling. Ook maakt het mogelijke overbehandeling zichtbaar. Soms levert een behandeling relatief weinig op omdat het NNT erg hoog is. Maar het maakt ook inzichtelijk wat en hoe snel bijvoorbeeld het stoppen met roken gezondheidswinst oplevert. Met U-Prevent gaan de gesprekken in de spreekkamer niet meer over algemene adviezen over stoppen met roken, het belang van een goede bloeddruk of het streven naar een laag cholesterol. Je kunt de patiënt heel concreet laten zien wat het inzetten van een interventie hem oplevert aan gezonde jaren of risicoreductie.

Website en app

U-Prevent is onderzocht, ontworpen en ontwikkeld door UMC Utrecht en ORTEC. Het hulpmiddel is te gebruiken vanaf de website U-Prevent.nl (Nederlands- en Engelstalig), of als app te downloaden: U-Prevent (Engelstalig) en Vaatrisico (Nederlandstalig).

Tien vragen aan Mesut Savas, internist-endocrinoloog in opleiding 

25 apr 2024

Medicatietrouw moet en kan beter!

25 jan 2024

Gebruikt jouw patiënt antidepressiva? Let dan op deze drie factoren

28 sep 2023

Inloggen