Heeft de leeftijd van de diagnose diabetes type 2 invloed op de incidentie van kanker?

31 augustus 2023

Het aantal mensen dat op jongere leeftijd de diagnose diabetes type 2 krijgt, neemt toe. Op diabetesgeneeskunde.nl beschrijft internist-endocrinoloog Mariëlle Schroijen een Chinese studie waarin is onderzocht of er een associatie is tussen de leeftijd waarop diabetes type 2 wordt gediagnosticeerd en het ontwikkelen van kanker en het al dan niet sterven hieraan.

Wat blijkt?
Uit de studie kwam naar voren dat de leeftijd bij de diagnose van diabetes type 2 invloed heeft op de kankerincidentie en -mortaliteit. Het risico hierop neemt toe als de diagnose op jongere leeftijd wordt gesteld. Dit roept de vraag op of zorgprofessionals in de voorlichting over de risico’s op diabetescomplicaties ook het verhoogde risico op kanker moeten noemen, vooral bij mensen die de diagnose diabetes type 2 voor hun zestigste krijgen.

Kanttekeningen
Gezien de opzet van de studie (observationeel) kan er geen uitspraak worden gedaan over causaliteit. In de studie hadden de mensen met diabetes type 2 een ongezondere leefstijl, met hogere percentages alcoholgebruik, roken, obesitas en minder beweging. Deze factoren zijn geassocieerd met een hogere incidentie van kanker. Hoewel gecorrigeerd werd voor deze factoren, kan er nog sprake zijn van een residuele confounding. Daarnaast betreft het een Chinese populatie. Wellicht zijn deze resultaten niet geheel te extrapoleren naar een westerse populatie.

Meer informatie:
Type 2 diabetes en leeftijd bij diagnose: risico op kanker en kanker gerelateerde sterfte

Obesitas en diabetes type 2 bij kinderen; de impact is enorm

30 mei 2024

Hoe behandel je mensen met type 2 diabetes in remissie? 

28 mrt 2024

Zo herken je de erfelijke vorm van diabetes: MODY

16 feb 2023

Inloggen