Evidence Based Practice (EBP)

Deze E-learning gaat over ‘EBP’. De afkorting EBP staat voor ‘evidence-based practice’. Dit betekent dat als je werkt volgens de principes van EBP, dan is de zorg die jij in de praktijk levert gebaseerd op ‘evidence’. Oftewel, jouw zorg voor de patiënt kun jij onderbouwen met ‘kennis’. Deze kennis komt uit verschillende aanwijsbare bronnen, deze kennis is getoetst en deze kennis is betrouwbaar bevonden. 

Het belangrijkste doel van EBP is kwalitatief goede zorg te bieden en te kunnen blijven bieden in de toekomst. Met het volgen van deze module heb jij ervoor gekozen daaraan bij te dragen. Door het volgen van deze module EBP leer jij om nog beter om antwoord te geven op het ‘waarom’ van jouw dagelijkse zorg aan de patiënt. Op deze manier draag jij ook bij aan de verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep. Je ontwikkelt jezelf en zet samen met je collega`s het verpleegkundig beroep nog beter op de kaart. 

Log in

 om deze e-learning te starten.

WERKWIJZE

Deze e-learning bestaat uit een aantal interactieve modules. Dit zijn modules waarin vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Inloggen