Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes

21 december 2023

E-learning NDF

Nederland telt 19.000 jongeren met diabetes. Volgens recente rapporten is er reden om ons zorgen te maken. Jongeren met diabetes ervaren veel problemen met ‘gewoon meedoen’ op het niveau van hun leeftijdsgenoten. Als zorgverlener kun je niet alle problemen voorkomen of oplossen, maar je kunt wel ondersteunen op belangrijke sleutelmomenten.

Deze nieuwe NDF e-learning geeft hiervoor praktische handvatten. Met een beetje theorie over de verschillende ontwikkelingsfases en wat daarbij hoort qua belevingswereld, gedrag en groei naar volwassenheid. Focus ligt op de praktijk: hoe verdisconteer je als zorgverlener het pedagogisch perspectief in jouw contact met de jongere in zijn wereld? Hoe kun je eraan bijdragen dat diabetes de groei en ontwikkeling niet in de weg staan?

De e-learning Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes
Doelgroep: huisartsen, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen
Duur: 1 uur
Kosten: € 49,- (tot 31 december 2023 voor € 39,-)
Accreditatie: 1 punt

NDF Toolkit voor jongeren 

Naast de e-learning vind je veel praktische tools die jouw helpen bij de zorg voor jongeren in de NDF Toolkit voor jongeren

Stichting Langerhans viert twintig jarig bestaan met verbreding focus

30 mei 2024

Scholing zomer 2024

15 mrt 2024

E-learning DVN over omgaan met hypo’s 

29 feb 2024

Inloggen