Heb jij ideeën over de diabeteszorg? Laat het ons weten!

27 juli 2023

‘Heb je ideeën, sta jij voor een bredere vergoeding van glucosesensoren of zie je bepaalde behoeften van patiënten die onvoldoende belicht worden? Neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen we jouw stem meenemen in de Rondetafel Diabeteszorg.’

Dit is een oproep van Misja Sprengers, Femke Tillemans en Nicole la Croix. Zij vertegenwoordigen de V&VN Diabeteszorg binnen de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Ze schuiven regelmatig aan bij de Rondetafel Diabeteszorg en nemen deel in verschillende NDF-werkgroepen. Misja: ‘Aan de Rondetafel nemen alle partijen deel die betrokken zijn bij de diabeteszorg. De Rondetafel brengt een advies uit aan het Zorginstituut Nederland, die op haar beurt het ministerie van VWS adviseert over het al dan niet opnemen of uitbreiden van nieuwe therapieën en indicaties in de vergoede zorg. Bij het formuleren van een advies komt veel voorbereidend werk kijken. Daarom heeft de NDF het werk opgedeeld in verschillende werkgroepen, waaronder diabeteshulpmiddelen, medicatie en leefstijl. In 2019 heeft een advies van de Rondetafel er onder meer toe geleid dat Flash Glucose Monitoring voor een deel van de mensen met diabetes is opgenomen in het vergoedingenpakket. Een dergelijk advies moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, het moet duidelijk zijn wat FGM doet en wat de meerwaarde is ten opzichte van alternatieve behandelopties. Iedereen geeft dan input vanuit zijn of haar specialisme.’ 

Misja Sprengers begon in 2002 als diabetesverpleegkundige. Momenteel werkt ze als verpleegkundig specialist bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Sinds 2003 zet ze zich actief in voor V&VN Diabeteszorg. Daarnaast vertegenwoordigt ze V&VN Diabeteszorg binnen de NDF.
m.sprengers@amsterdamumc.nl

Waarom moet de V&VN Diabeteszorg vertegenwoordigd zijn binnen de NDF?
Nicole: ‘V&VN Diabeteszorg is een volledig lid van de NDF en deelnemer aan de Rondetafel. Dat is niet altijd zo geweest. Van oudsher werd niet zoveel waarde gehecht aan onze stem, terwijl wij vanuit onze functie juist veel zicht hebben op de situatie en behoeften van patiënten. Daarom zijn wij er blij mee dat de stem van diabetesverpleegkundigen nu wordt meegenomen in alle besluitvormingen in de diabeteszorg. Willen we als diabetesverpleegkundigen meepraten over het preferentiebeleid biosimilars of over de vergoeding van bijvoorbeeld GLP-1 RA’s of SGLT2-remmers, dan is het belangrijk dat wij vertegenwoordigd zijn binnen de NDF.’

Nicole la Croix werkt sinds 1995 als diabetesverpleegkundige. Van 2007 tot 2013 was ze voorzitter van het bestuur van de EADV, de Eerste Associatie voor Diabetesverpleegkundigen, het huidige V&VN Diabeteszorg. Momenteel werkt ze als verpleegkundig specialist in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Sinds 2022 vertegenwoordigt ze V&VN Diabeteszorg binnen de NDF.
nicole@wilcke.nl

Wat leer je persoonlijk van deelname aan de Rondetafel?
Femke: ‘Deelnemen aan de NDF-werkgroepen verbreedt je blikveld. Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de diabeteszorg. Voordat ik dit deed, waren al deze verschillende perspectieven mij niet duidelijk. Wat voor ons vanzelfsprekend is, kan voor de zorgverzekeraars totaal onbekend zijn. Samen kijk je hoe je de diabeteszorg naar een hoger plan kunt tillen.’

Femke Tillemans begon in 1997 als diabetesverpleegkundige. Momenteel is ze als verpleegkundig specialist in dienst van Zorgbrug, van waaruit ze werkt bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Daarnaast is ze bestuurslid van V&VN Diabeteszorg, actief binnen het netwerk van verpleegkundig specialisten en vertegenwoordigt ze V&VN Diabeteszorg binnen de NDF.
f.tillemans@venvn.nl

Waarom roepen jullie diabetesverpleegkundigen op hun stem te laten gelden?
Femke: ‘We gebruiken de NDF om bepaalde knelpunten die wij zien in de zorg op tafel te brengen. Wij doen dat nu op basis van onze kennis, maar we zouden een veel bredere stem willen laten gelden. De stem van onze achterban en ook de blik van nieuwe diabetesverpleegkundigen.’ Nicole vult aan: ‘Heb je ideeën, zie je dat bepaalde behoeften van patiënten onvoldoende belicht worden? Sta dan op en laat je stem gelden. Dit wil niet zeggen dat je direct moet deelnemen aan een bestuur of een werkgroep, maar zoek contact met ons. Dan kunnen we kijken in welke vorm we het kunnen gieten. Met meer mensen kunnen we meer voor elkaar krijgen en kunnen we ons ook beter profileren.’

Hoeveel tijd investeren jullie in deze werkzaamheden?
Femke: ‘Wat wij doen, is voornamelijk vrijwilligerswerk, hoewel er ook wel enkele vergoedingen tegenover staan. Ik schat in dat ik gemiddeld twee uur per week bezig ben met deze werkzaamheden.’ Misja vult aan: ‘Ik doe veel binnen werktijd. Als je bij je baas de meerwaarde van jouw betrokkenheid bij een bepaalde werkgroep, project of bestuur kenbaar maakt, dan kunnen daar vaak uren voor worden vrijgemaakt. In de CAO is hier zelfs regelgeving voor. Sla ze er eens op na.

Wat is de Rondetafel Diabeteszorg?
De Rondetafel is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). In de Rondetafel zitten vertegenwoordigers van alle partijen die in Nederland betrokken zijn bij de diabeteszorg, zoals de Diabetesvereniging Nederland, diabeteszorgprofessionals, hulpmiddelenleveranciers, farmaceuten, fabrikanten van diabeteshulpmiddelen, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland (ZIN). Aan de Rondetafel worden (nieuwe) indicaties van diabetesmedicatie en diabetestechnologieën besproken. Op basis van de overleggen worden voorstellen gemaakt die het Zorginstituut Nederland (ZIN) meeneemt in een advies aan het ministerie van VWS. Hier wordt uiteindelijk besloten of een bepaalde behandeling of therapie al dan niet wordt opgenomen in het vergoedingenpakket.

Contact? Stuur ons een e-mail
m.sprengers@amsterdamumc.nl
f.tillemans@venvn.nl
nicole@wilcke.nl

Obesitas bij kinderen

28 mrt 2024

Nieuwe datum nascholing V&VN Diabetes Farmacotherapie bekend

15 mrt 2024

Word jij ook lid van V&VN Diabeteszorg?

15 mrt 2024

Inloggen