Er gaan geen glucosewaarden verloren met de Glunovo Flash

21 december 2023
  • Mensen met diabetes geven aan dat ze het heel prettig vinden dat ze niet hoeven te scannen met de Glunovo Flash van GD Medical, een eerder dit jaar geïntroduceerd Flash Glucose Monitoring systeem. 
  • Diabetesverpleegkundigen waarderen het dat de glucosewaarden bewaard en inzichtelijk blijven in het GlucoFlashReport, 24/7, ook als de patiënt niet heeft geflasht. 

Om de waarden te kunnen zien, drukt de gebruiker op de flash button in de Glunovo E2s app op de smartphone. Het is dus niet nodig om met de telefoon langs de sensor te gaan. De glucosewaarden blijven bewaard, ook als de gebruiker lange tijd niet op de flash button heeft gedrukt. Hij of zij kan de glucosewaarden altijd terugzien. De sensor kan op de buik gedragen worden en is waterdicht. Kalibratie is niet nodig. 

Doelgroep
Het Glunovo Flash Glucose Monitoring System is gecontracteerd als FGM en kan hiermee voor de FGM- indicaties worden ingezet. 

Glunovoflash.nl glunovoflash@gdmedical.nl

Wat werkt beter bij diabetes type 2? Een glucosesensor of een bloedglucosemeter?

30 mei 2024

Glunovo FGM; nu ook vergoed door VGZ

30 mei 2024

Wat is de toegevoegde waarde van een glucosesensor bij mensen met diabetes type 2 die geen insuline gebruiken?

28 mrt 2024

Inloggen