Er gaan geen glucosewaarden verloren met de Glunovo Flash

21 december 2023
  • Mensen met diabetes geven aan dat ze het heel prettig vinden dat ze niet hoeven te scannen met de Glunovo Flash van GD Medical, een eerder dit jaar geïntroduceerd Flash Glucose Monitoring systeem. 
  • Diabetesverpleegkundigen waarderen het dat de glucosewaarden bewaard en inzichtelijk blijven in het GlucoFlashReport, 24/7, ook als de patiënt niet heeft geflasht. 

Om de waarden te kunnen zien, drukt de gebruiker op de flash button in de Glunovo E2s app op de smartphone. Het is dus niet nodig om met de telefoon langs de sensor te gaan. De glucosewaarden blijven bewaard, ook als de gebruiker lange tijd niet op de flash button heeft gedrukt. Hij of zij kan de glucosewaarden altijd terugzien. De sensor kan op de buik gedragen worden en is waterdicht. Kalibratie is niet nodig. 

Doelgroep
Het Glunovo Flash Glucose Monitoring System is gecontracteerd als FGM en kan hiermee voor de FGM- indicaties worden ingezet. 

Glunovoflash.nl glunovoflash@gdmedical.nl

Introductie Omnipod 5 verwacht eerste helft 2024 

25 jan 2024

Diabetotech lanceert expert programma

25 jan 2024

Diabetes type 2 diagnosticeren met een app op je telefoon. Kan dat? 

21 dec 2023

Inloggen