Ellen Mul schreef kwaliteitsverbeterplan over psychosociale zorg voor mensen met diabetes

31 augustus 2023

Om de post-hbo opleiding Chronisch zieken met differentiatie diabetesverpleegkundige af te ronden, dien je als student tegenwoordig een kwaliteitsverbeterplan in voor de beroepspraktijk. Hiervoor doe je praktijk- en literatuuronderzoek. Ellen Mul-Klaassen rondde december 2022 de opleiding af en schreef een kwaliteitsverbeterplan over psychosociale zorg voor mensen met diabetes. 

Ik werk al lang als verpleegkundige. In de praktijk en ook tijdens mijn hbo-V en post hbo opleiding viel me vaak op dat de gesprekken en zorg vooral medisch gericht zijn. Hierdoor worden psychosociale aspecten naar de achtergrond gedrukt. Dit gegeven heeft me altijd beziggehouden en daarom sloot het onderwerp ‘psychosociale zorg’ goed aan bij mijn interesse. Het praktijk- en literatuuronderzoek voor mijn kwaliteitsverbeterplan psychosociale zorg voor mensen met diabetes bevestigde mijn persoonlijke ervaringen. 

Biografie
1988 – start leerling ziekenverzorgende en werkt in ouderenzorg
2008 – start mbo-V Rijnstate
2011 – verpleegkundige afdeling Vaatchirurgie en Traumatologie
2012 – zet samen met oud collega’s team Buurtzorg op in Rheden | oproepkracht Rijnstate
2016 – start hbo-V
2018 – verpleegkundige afdeling Vaatchirurgie
2021 – consultatief diabetes/vasculair verpleegkundige, vasculair centrum Rijnstate 
2022 – rondt post-hbo chronisch zieken af, differentiatie diabetesverpleegkundige
Ellen is getrouwd met Guus. Ze hebben drie volwassen kinderen

Solliciteren
Na verschillende functies als verpleegkundige te hebben gehad, ben ik in 2018 weer volledig in het Rijnstate Ziekenhuis gaan werken op de afdeling Vaatchirurgie. Hier heb ik mijn hbo-V afgerond. Toen ik de vacature ‘consultatief vasculair verpleegkundige op het vasculair centrum van Rijnstate’ tegenkwam, besloot ik hierop te solliciteren. Het bleek te gaan om een baan als diabetes/vasculair verpleegkundige. In maart 2021 ben ik aan deze functie begonnen en even later met de post-hbo Chronisch zieken met differentiatie diabetesverpleegkundige gestart. Deze opleiding heb ik in december 2022 afgerond.

Zelfredzaamheid vergroten
Inmiddels werk ik twee jaar binnen het DIVAN-team (Diabetes Vasculair Nefropathie), samen met veertien andere gespecialiseerde verpleegkundigen. Iedereen begeleidt patiënten met een chronische ziekte als diabetes mellitus, perifeer vaatlijden en chronische nierschade. Voor mij was het begeleiden van mensen op de polikliniek een hele omslag na jaren aan het bed te hebben gestaan. Vooral het begeleiden van mensen bij het vergroten van hun zelfmanagementvaardigheden spreekt me aan. Ik bouw nu een hele andere band op met de mensen dan voorheen. Ik haal veel voldoening uit het samen met de mensen zoeken naar mogelijkheden om hun zelfredzaamheid te vergroten en grip te krijgen op hun chronische ziekte.

Uit mijn onderzoek kwamen onderstaande oplossingen en verbeterpunten naar voren:

  • Door het aanleren en eigen maken van gesprekshulpmiddelen, methodieken en het hanteren van screeningslijsten uit de digitale werkomgeving, kan stap voor stap gewerkt worden aan de psychosociale zorg en verbetering van kwaliteit van zorg op dit gebied.
  • Scholing in motiverende gespreksvoering.
  • Het spinnenwebmodel van positieve gezondheid (IPH, 2019) kan gebruikt worden als gesprekshulpmiddel.
  • Duidelijke werkafspraken maken die tot uniformiteit leiden in de consulten.
  • Werkafspraken maken over waarop de arts en waarop de diabetesverpleegkundigen de focus leggen.
  • Een pop-up in het patiëntendossier toevoegen met de tekst: Beoordeel of psychosociale zorg en zingeving zinvol zijn in het medisch traject van de patiënt en verwijs waar nodig.
  • Inzet van het psychosociaal team beschrijven in het protocol met daarbij de beslisboom naar welke zorgverlener verwezen kan worden door de arts.
  • Continueren van het aansluiten van het psychosociaal team tijdens het multidisciplinair overleg van de DIVAN-verpleegkundigen.
  • Multidisciplinair werken dient te worden aangemoedigd (Zorginstituut Nederland, 2019).

Psychosociale problemen
Voor de post-hbo opleiding mocht ik een kwaliteitsverbeterplan schrijven. Hiervoor bekeek ik samen met mijn leidinggevende en het team waar nog ruimte voor verbetering was, met als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg. Op basis van deze gesprekken en mijn praktijkervaringen kwamen we tot de conclusie dat er op het gebied van psychosociale zorg nog veel te verbeteren valt. Psychosociale problemen komen veel voor bij mensen met chronische aandoeningen en hebben een ongunstig effect op het beloop van het ziekteproces, het herstel en de kwaliteit van leven (Nuijen, Van Dijk, & Van’ t Land, 2011).

Werkgroep opzetten
Het doel van het verbeterplan is om na praktijk- en literatuuronderzoek adviezen aan te reiken die de kwaliteit van psychosociale zorg bij patiënten met een chronische aandoening kunnen verbeteren. Het opzetten van een werkgroep is een onderdeel van het verbeterplan. Deze werkgroep gaat voorstellen doen voor interventies en methodieken die breed inzetbaar zijn voor de doelgroep van mensen met chronische aandoeningen. Verpleegkundigen die in de werkgroep zitten, zorgen voor het goed lopen van het proces binnen het DIVAN-team. Zij zullen zorgen voor de follow-up van bij- en nascholing en het houden van klinische lessen over het onderwerp psychosociale zorg.

Referenties:
IPH. (2019) aan de slag met positieve gezondheid. [spinnenwebmodel] Geraadpleegd op 5 oktober 2022

Nuijen, J., Van Dijk, S., Van’t Land, H. (2011) Naar een integrale aanpak, het bieden van psychosociale zorg aan chronisch lichamelijk zieken. Geraadpleegd 23 september 2022

Zorginstituut Nederland. ( 2019) Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg verbetert patiëntenzorg bij somatische ziekte. Geraadpleegd op 23 september 2022

Ard Oppeneer schreef kwaliteitsverbeterplan over het bespreekbaar maken van seksualiteit in de spreekkamer

25 jan 2024

Gender en diabetes. Doet het ertoe?

26 okt 2023

Nederlands onderzoek naar impact van rt CGM op kwaliteit van leven

28 sep 2023

Inloggen