Privacyverklaring

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die via www.diabetespro.nl (hierna: “DiabetesPro”) worden verzameld.
Indien u zich aanmeldt op DiabetesPro geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
V&VN Diabeteszorg
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
KVK: 30217476

Verwerker van de persoonsgegevens is:
MEDonline International B.V.
De Corridor 14L,
3621 ZB, Breukelen
KVK: 54122171

DiabetesPro is in opdracht van de V&VN Diabeteszorg ontwikkeld door MEDonline.
Voor de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de V&VN verwijzen wij u graag door naar
www.venvn.nl.

2. Welke gegevens verwerkt DiabetesPro en voor welk doel
2.1. In het kader van het invullen van uw registratie worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) Gebruikersnaam en wachtwoord (gehast)

2.2. DiabetesPro verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend
voor de volgende doeleinden:
a) Gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt om uw inlog te verifiëren.

3. Bewaartermijnen
MEDonline verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEDonline passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Voor informatie rondom deze maatregelen kunt u
contact opnemen met privacy@medonline.nl.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan MEDonline gebruik maken van diensten
van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een
verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1. Via de helpdesk, helpdesk@medonline.nl kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEDonline zal uw
verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop MEDonline persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met verantwoordelijke voor de
gegevensbescherming binnen MEDonline, deze is te bereiken via privacy@medonline.nl

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan
de privacy manager, privacy@medonline.nl

6. Cookies
DiabetesPro maakt gebruik van technische cookies en cookies voor website analyse.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden
geplaatst.

6.1. Technische cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de
verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te
onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van
cookies, dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of
om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

6.2. Cookies voor website analyse
DiabetesPro maakt gebruik van Google Analytics. De door de cookie
gegenereerde informatie over het gebruik van de website (wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website
gebruikt wordt
Versie 1, juni 2020

6.3. Browser-instellingen
U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt
geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren.

Algemene voorwaarden MEDonline
Voor de algemene voorwaarden van MEDonline verwijzen wij u graag door naar
www.medonline.nl/algemenevoorwaarden.

7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.