Bijdrage

Redactionele

De redactie stelt bijdragen, tips en reacties van lezers zeer op prijs. Wil je een bijdrage leveren aan het magazine of online platform, laat het ons weten. Stuur je idee of artikel naar diabeteszorg@venvn.nl of bel 06 13 09 57 33 naar Irene Seignette.