Wijkgerichte aanpak 2diabeat stopt opmars diabetes type 2

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diversen

19 jun 2023 –

2diabeat is een landelijke organisatie die tot doel heeft de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Om dit te bereiken, bieden ze wijken in Nederland ondersteuning bij het bouwen van een lokale preventie-infrastructuur. Bij het bouwen van deze infrastructuur wordt gebruikgemaakt van dat wat er al is: de gezondheidsprofessionals uit de wijk, bestaande initiatieven om de gezondheid te bevorderen, kerken, moskeeën, lokale middenstand, sportscholen, bedrijfsleven en bewoners. Deze initiatieven en actoren worden in kaart gebracht én vervolgens met elkaar in contact gebracht. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor de lokale aanjager; een persoon uit de wijk die partijen bij elkaar brengt met als doel samen te gaan werken aan leefstijlverandering in de wijk. De lokale aanjager krijgt hierbij ondersteuning van 2diabeat met onder meer wijkadviseurs, kennis, trainingsdagen en tools.

2diabeat is een landelijk initiatief en onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Op 25 januari blikte 2diabeat terug op de eerste twee jaar waarin ze actief waren met hun wijkgerichte aanpak. Ook overhandigden ze een publicatie met geleerde lessen van de afgelopen twee jaar aan Maarten van Ooijen, staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

2diabeat.nl of download de publicatie ‘Geleerde lessen’ hier

Vorig bericht

Eerste hulp bij huidproblemen als gevolg van diabeteshulpmiddelen

Volgend bericht

Ik ben Sanne. Geen diabeet