Wet Zeggenschap in de zorg van kracht

29 februari 2024

‘Nu heb ook jij het voor het zeggen. Het staat in de wet’

1 juli 2023 ging de Wet Zeggenschap in de zorg in. Dit houdt in dat jij als zorgprofessional invloed mag uitoefenen op het beleid van je werkgever. Jouw mening is net zo belangrijk als die van de arts of de leidinggevende. 

De Wet Zeggenschap in de zorg is een toevoeging aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin wordt beschreven dat een zorgorganisatie zorgprofessionals in de gelegenheid moet stellen invloed uit te oefenen op het beleid, wanneer dat van belang is voor het verlenen van goede zorg. Zorgprofessionals en bestuur van een organisatie bepalen samen hoe ze dit organiseren. Dit spreek je met elkaar af. Er wordt niet voorgeschreven hoe je het moet doen. Om de vrijblijvendheid eraf te halen, is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met elkaar. 

Efficiëntere zorg 
Van de bestuurskamer tot op de werkvloer moet de inspraak van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aantoonbaar zijn. Dat is goed nieuws voor zowel patiënten, zorgprofessionals en werkgevers, gezien de bewezen positieve effecten van zeggenschap van zorgprofessionals. Meer zeggenschap leidt onder meer tot betere kwaliteit van zorg en van leven, tot efficiëntere zorg en tot minder regels en wantrouwen. V&VN blijft de toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar ook werkgevers en hun eigen toezichtsorganen aanspreken op het daadwerkelijk in actie komen en serieus nemen van zeggenschap. De wet is een extra stok achter de deur. 

Wat kun jij doen? 
Wil jij de zeggenschap versterken in jouw organisatie? Ga dan het gesprek aan met je collega’s en bestuurders over hoe je dit met elkaar kunt bereiken. 
Speciaal voor professionals die nog niet dagelijks met zeggenschap bezig zijn, maar dat wel graag willen, ontwikkelde het Landelijk Actieplan Zeggenschap de e-learning ‘Versterk je zeggenschap’. Deze e-learning biedt praktische tips aan iedere zorgprofessional die nog niet dagelijks bezig is met zeggenschap, maar die wel interesse heeft om dit te gaan versterken. Met deze gratis e-learning leer je in ongeveer dertig minuten via vragen, tips en filmpjes wat zeggenschap is en hoe jij het zelf kan versterken. 
Gratis e-learning van dertig minutenVersterk je zeggenschap

V&VN Professionele zeggenschap 
Op de website van V&VN vind je informatie over hoe je professionele zeggenschap kunt inrichten in jouw organisatie en bij welke netwerken je je binnen V&VN kunt aansluiten. Of bekijk de leergang: Versterk je professionele zeggenschap!

Vragen? Stuur een e-mail naar: professionelezeggenschap@venvn.nl

V&VN VAR 
In het V&VN VAR Platform verenigen leden van Verpleegkundige/ Verzorgende AdviesRaden (VAR) zich, om op landelijk niveau kennis en ervaring te delen. Daarnaast zet het VAR-platform zich in om professioneel zeggenschap steviger te verankeren in de Nederlandse gezondheidszorg. 
Meer informatie over het V&VN VAR Platform

Landelijk Actieplan Zeggenschap 
Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is tot stand gekomen door een samenwerking van de beroepsorganisaties BPSW en V&VN en de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ, VGN, Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland. 
Meer weten over het Landelijk Actieplan Zeggenschap

OPROEP!
Heb jij iets gedaan met zeggenschap of wil je iets doen met zeggenschap binnen je werk? Laat het ons weten, dan kunnen we ervaringen delen in de DiabetesPro. redactie.diabeteszorg@venvn.nl

Bron: venvn.nl

We openen een verpleegkundige diabetespolikliniek

30 mei 2024

‘Waarom kunt u me dat medicijn niet voorschrijven?’

30 mei 2024

‘U moet afvallen’ is een te simpel en stigmatiserend advies 

25 apr 2024

Inloggen