Vijf vragen aan technisch geneeskundige Joannet Onvlee

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diabetestechnologie

26 jan 2023 –

‘Ik begeleid mensen bij het minimaliseren van de impact van hun diabetes in het dagelijks leven door het optimaliseren van de inzet van technologische hulpmiddelen’, aldus Joannet Onvlee, technisch geneeskundige Radboudumc, afdeling Interne Geneeskunde.

Joannet Onvlee, Radboudumc

1. Wat doe je voor werk?
Ik werk als technisch geneeskundige op de afdeling Interne Geneeskunde bij het Radboudumc. Technisch geneeskundige is een relatief nieuw beroep in de zorg en vraagt om zowel medische als technologische bekwaamheid. Je zou kunnen spreken van een ‘kruising’ tussen dokter en ingenieur. Technisch geneeskundigen worden veel ingezet op gebieden waar geneeskunde, techniek, wetenschap en informatica bij elkaar komen. Ook in de zorg zien we steeds meer technologische innovaties, zo ook bij de behandeling van diabetes.

2. Hoe ben je betrokken bij diabetes?
Ik werk als technisch geneeskundige op de afdeling Interne Geneeskunde, binnen de sectie diabetes. Hier heb ik ook mijn eigen spreekuren met patiënten die gebruikmaken van diabetestechnologieën, waaronder sensoren en insulinepompen. Dit zijn voor het merendeel mensen met type 1 diabetes. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden uit onderzoek doen naar nieuwe (innovatieve) technologische hulpmiddelen. De technologische hulpmiddelen kunnen middels data veel inzichten verschaffen over hoe we diabetes beter kunnen behandelen. Hier valt nog veel te winnen en te optimaliseren.

3. Hoe kan jij mensen met diabetes helpen?
Ik begeleid mensen bij het minimaliseren van de impact van hun diabetes in het dagelijks leven door het optimaliseren van de inzet van technologische hulpmiddelen, waarbij mijn aandachtsgebied de nieuwe (hybrid) closed loop-systemen zijn. Deze systemen bieden steeds meer mogelijkheden om aan te passen aan de individuele patiënt. De kwaliteit van de behandeling wordt hiermee steeds beter, maar het instellen van het systeem ook steeds complexer. Er is dus meer behoefte aan een specialist die de techniek kan afstemmen op de fysiologie van de patiënt. Dit is waar de kracht van een technisch geneeskundige ligt. Ik geef de patiënt advies over de inzet, kansen en beperkingen van een systeem. Ik probeer daarbij de complexe techniek begrijpelijk te maken voor de patiënt.

4. Kun je een praktijkervaring delen?
Naast dat ik patiënten zie met een commercieel (hybrid) closed loop-systeem, begeleid ik ook mensen die hun eigen closed loop-systeem hebben gemaakt. Bij deze Do-It-Yourself closed loop-systemen zijn de patiënten, zoals het woord het al zegt, zelf verantwoordelijk voor hun eigen systeem. Ik ga met hen in gesprek over hoe ze deze systemen inzetten en instellen, waarbij ik oog hou voor de veiligheid. Vanwege mijn opleiding ervaren patiënten dit gesprek als waardevol, omdat ze gericht advies krijgen over hun instellingen op medisch-technisch vlak en de impact hiervan op de resultaten. Hierbij bespreek ik niet alleen hoe je het systeem zo optimaal mogelijk inzet, maar ook tegen welke technische beperkingen je kunt aanlopen.

5. Heb je tips voor diabeteszorgprofessionals?
Wees niet bang voor techniek! Techniek biedt veel kansen in de behandeling van diabetes en het verhogen van de kwaliteit van leven. Zorg wel dat je goed snapt hoe de techniek werkt en ingezet moet worden. Schakel bij twijfel een specialist in. Mijn ervaring is dat patiënten de inzet van technologische hulpmiddelen voor hun behandeling als verlichting van hun ziektelast ervaren en niet als extra belasting. Ondanks de verbeteringen in technologische hulpmiddelen blijft de patiënt zelf zijn diabetes managen.

Vorig bericht

Val-gerelateerde letsels vormen de grootste doodsoorzaak bij 65-plussers. Hoe zit dit bij mensen met diabetes?

Volgend bericht

Palliatieve zorg en overlijden in het Jodendom; gebruiken en rituelen