‘Verweef digitale oplossingen in traditionele zorg’

26 oktober 2023

In de zorg gaat het steevast over personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten en lange wachttijden voor mensen met diabetes. We blijven daarbij in cirkels redeneren, terwijl de technologie ondertussen doordendert. Daar zijn enorme slagen te maken, zoals bij de grote groep mensen met diabetes die met een realtime sensortechnologie de zorg stevig kan verlichten. Maar de zorgverzekeraars stellen deze slimme technologie slechts beschikbaar voor een kleine groep, waaronder zwangere vrouwen en kinderen. En dat terwijl minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, technologie omarmt als oplossing voor de zorgcrisis. Dus zijn nu echt de huiverige zorgverzekeraars aan zet?

‘Naar schatting heeft slechts één op de vier mensen met diabetes type 1 recht op vergoeding van realtime sensortechnologie vanuit het basispakket’, Caroline Scheper, landendirecteur BeNeLux Dexcom

Ons land kent maar liefst 110.000 mensen met diabetes type 1, terwijl naar schatting slechts één op de vier van hen recht heeft op realtime sensortechnologie vanuit het basispakket. Naar verwachting is het totaal aantal mensen met diabetes met 20% gestegen in 2040. Zij zijn elk moment van de dag met hun auto-immuunziekte bezig. Het klassieke vingerprikken voor deze groep kan binnen afzienlijke tijd geschiedenis zijn. Een continue glucosemeter stuurt de waarden namelijk direct door naar een smartphone en alarmeert wanneer nodig. Terwijl dit in het buitenland al jarenlang een succes is, wachten hier mensen met diabetes met smart op vergoeding vanuit het basispakket. Verrassend genoeg is deze moderne technologie nog steeds niet voor de meesten van hen beschikbaar

Eerder dit jaar sloeg minister Kuipers (BNR, 26 april 2023) de spijker op zijn kop. Hij gaf aan dat als mensen met diabetes – dankzij technologie – in staat zijn om beter hun eigen bloedsuikers te controleren en daarop te handelen, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Het verlaagt tegelijkertijd de druk op de zorgmedewerkers. Een voorbeeld: nu nog komt elke patiënt ieder kwartaal op consult bij zijn of haar diabetesbehandelaar. Dat zou gereduceerd kunnen worden, door bijvoorbeeld alleen een afspraak te maken voor een consult als hier aanleiding toe is op basis van de sensordata.

Zijn nu de huiverige zorgverzekeraars aan zet?

De opmerkingen van Kuipers zijn geheel in lijn met het afgesloten Integraal Zorg Akkoord dat inzet op hoe het anders kan en moet in de zorg. Preventie en de inzet van nieuwe technologie zijn daarbij sleutelwoorden. ‘We hebben de potentie om de beste zorg in de wereld te leveren’, aldus Kuipers. 

Dat klopt. Vanuit de markt biedt een aantal fabrikanten een kostenefficiënte oplossing. Maar zolang de zorgverzekeraars en de Ronde Tafel Diabeteszorg hier nog niet volledig in mee willen en kunnen gaan, blijft het een lastige exercitie. De angst is dat de kosten onbeheersbaar worden, maar met de juiste toewijzingscriteria is dat simpel te ondervangen. Bovendien neemt de kwaliteit van het leven toe, minstens zo belangrijk. De nieuwe technologie ligt op een serveerblaadje. Verweef de slimme digitale oplossingen in de traditionele zorg. Daarmee geef je mensen meer regie over hun eigen proces en verlicht je het werk van de professionals.

Altijd de juiste pennaald

25 apr 2024

De pomp die niet verouderd maar meegaat met de tijd

28 mrt 2024

Gratis HYPIO-FIT sample pakket aanvragen 

28 mrt 2024

Inloggen