Starten als zelfstandige. Hoe pak je dat aan?

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diversen

29 sep 2022 –

Ik liep al jaren rond met het plan om als zelfstandige te gaan werken. Ik wilde werk doen waar ik blij van word en had behoefte aan meer afwisseling. In december 2019 was ik zover en kon ik als zelfstandig diabetesverpleegkundige aan de slag. Dat corona het me begin 2020 even heel moeilijk zou maken, wist ik toen nog niet. Na een ongeplande ‘coronavakantie’ ben ik vanaf juni 2020 volop aan de slag. In dit artikel ga ik in op al de zaken die je moet regelen voordat je als zelfstandige aan de slag gaat.

Maar eerst, wat doe ik zoal als zelfstandig diabetesverpleegkundige? Ik heb ervoor gekozen om in de eerste en tweede lijn te gaan werken. Ik neem waar in verschillende ziekenhuizen. Ik merk dat ze graag gebruikmaken van mijn expertise als diabetesverpleegkundige én van mijn ervaringen in andere ziekenhuizen. Waarom opnieuw het wiel uitvinden als het elders al is gedaan? Ondertussen ken ik alle computersystemen, zoals EPIC, ChipSoft HIX, X-Care en daarmee ook de voor- en nadelen. Daarnaast werk ik als consulent in de eerste lijn via een ketenzorgorganisatie. Ook geef ik les op hogescholen en aan praktijkverpleegkundigen. Daarnaast geef ik pompuitleg voor firma’s. Regelmatig neem ik waar in huisartspraktijken ter vervanging van de POH-er.

Het allerbelangrijkste is dat je je netwerk onderhoudt

Naar de accountant
Voordat ik begon als zelfstandige heb ik een gesprek gehad op een accountantskantoor om te bespreken of het slim was om voor mezelf te beginnen en om een beeld te krijgen van wat ik daarvoor nodig zou hebben. Ook berekenden we hoeveel dagen ik minimaal moest werken om een goed inkomen te hebben. Daarnaast heb ik ze al mijn vragen voorgelegd: is een combinatie vast en ZZP aan te raden; heb ik een startkapitaal nodig, welke kosten kun je aftrekken Ik liep al jaren rond met het plan om als zelfstandige te gaan werken. Ik wilde werk doen waar ik blij van word en had behoefte aan meer afwisseling. In december 2019 was ik zover en kon ik als zelfstandig diabetesverpleegkundige aan de slag. Dat corona het me begin 2020 even heel moeilijk zou maken, wist ik toen nog niet. Na een ongeplande ‘coronavakantie’ ben ik vanaf juni 2020 volop aan de slag. In dit artikel ga ik in op al de zaken die je moet regelen voordat je als zelfstandige aan de slag gaat. van de belasting, hoe krijg ik een bewijs dat ik niet Btw-plichtig ben en waaraan moet een factuur voldoen? Dit gesprek heeft me erg geholpen. Inmiddels zijn ze mijn vaste accountants. Zij kijken bijvoorbeeld ook mee of alle facturen voldaan zijn. In mijn geval heb ik daar al twee keer profijt van gehad.

Praktische zaken die je moet regelen

  • bedenk een naam
  • schrijf je in bij de KVK; daarna ben je ZZP-er
  • ontwikkel een visitekaartje; je wilt wel opvallen als je een kaartje achterlaat
  • zorg voor een website; registreer je eigen domeinnaam (in mijn geval personelise.nl); dit deed mijn zoon
  • sluit een telefoonabonnement af

Stel jezelf ook de volgende vragen

  • neem je een auto van de zaak?
  • welke verzekeringen heb je nodig?

Hoe kom je aan opdrachtgevers?
Ik had het voordeel dat ik direct kon beginnen na mijn start als zelfstandige. Daardoor was ik verzekerd van een inkomen. Dit was dankzij mijn enorme netwerk dat ik had opgebouwd in de tijd dat ik via detachering werkte. Maar ik zette ook andere kanalen in: ik vroeg  artsenbezoekers mijn naam te noemen bij potentiële werkgevers, maakte ‘reclame’ voor mezelf bij collega’s, plaatste advertenties in vakbladen, zette sociale media in en schrijf nu een stukje over mezelf in ons eigen vakblad. Het allerbelangrijkste is dat je je netwerk onderhoudt. Met enthousiasme over je werk praten, waar je maar bent.

Een leaseauto
Ik besloot om een auto te leasen in het begin. Je weet niet of het gaat lukken en een leaseauto is snel weer ingeleverd. Als je geen auto nodig hebt, scheelt dat aanmerkelijk in de kosten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Een AOV kost ongeveer € 400 per maand. In verband met mijn rugklachten, kreeg ik daarvoor direct een uitsluiting, wat betekent dat ik niet verzekerd was voor ziekte die veroorzaakt zou worden door rugklachten. Toevallig hoorde ik op de radio over een AOV voor zelfstandigen en besloot over te stappen. Bij deze verzekering kun je al meedoen vanaf een minimum van 75 en 25 euro administratiekosten. Het is een collectief dus de ziektekosten komen uit de algemene pot. Een deel van je inleg kun je sparen, echter als je ziek wordt of als veel mensen uit het collectief ziek worden, kan de spaarpot leegraken. Mijn pensioen heb ik ook via deze organisatie geregeld, dus ook dat is opgelost.
zelfstandigondernemers.nl

Bescherming bij geschillen
Het is belangrijk jezelf te beschermen voor mogelijke geschillen. Een rechtsbijstandverzekering dekt zakelijke geschillen niet. Door je aan te melden bij een klachtenregeling geef je aan dat je zorgvuldig werkt en dat je, mocht er iets misgaan, dit serieus wilt aanpakken. De meeste geschillen los je op in een gesprek, maar als het hoog oploopt, is het fijn om hulp te kunnen krijgen.
erisietsmisgegaan.nl

Een onzekere factor: belastingen
Als er iets onzeker is qua kosten dan is het de belasting. Ze rekenen een jaar terug. Dan kan het lijken dat je niet zoveel hoeft te betalen, maar als de definitieve aanslag over het afgelopen jaar komt, kan dat tegenvallen. Zorg ervoor dat je een potje hebt voor de tegenvallers of een onverwachte hoge belastingaanslag. Als zorgverlener ben je niet Btw-plichtig.

Factureren
Een factuur moet al jouw gegevens bevatten, zoals banknummer, bignummer, adres en naam. Een goede nummering en naamgeving is belangrijk voor je administratie. Ik gebruik Excel zodat al mijn inkomsten en uitgaven automatisch worden berekend en ik gegevens kan hergebruiken bij terugkerende werkgevers. Op mijn computer heb ik een mapje waarin ik alle benodigde papieren bewaar: bignummer, AGB-nummer, VOG, bijgewerkt CV, diploma’s, enzovoorts. Dit kan ik dan direct sturen als men mij om informatie vraagt. Heel handig.

Personelise.nl

Vorig bericht

Minder hard werken met meer impact

Volgend bericht

Sensorvergoeding.nl