Medicatietrouw moet en kan beter!

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diabetesmedicatie

25 jan 2024 –

V&VN lanceert nieuwe richtlijn
Een recente meta-analyse laat zien dat bij mensen van 55 jaar en ouder medicatieontrouw is geassocieerd met een 17% hogere kans op ziekenhuisopname, en een goede medicatietrouw geassocieerd is met een afname van 21% in het overlijdensrisico (Walsh et al., 2019). Het belang van het verbeteren van de medicatietrouw is dan ook evident.

In september 2023 lanceerde V&VN de richtlijn Mediatietrouw. De commissie richtlijnen van V&VN Diabeteszorg was betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Momenteel wordt gewerkt aan praktische tools voor de implementatie. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een duidelijke observerende en signalerende rol bij het gebruik van medicatie in alle fasen van het medicatiegebruik.

Mensen kunnen ontrouw zijn bij het nemen van medicatie in verschillende fasen:

  • bij de start – ze nemen de medicatie niet
  • bij het gebruik – ze nemen het niet volgens voorschrift
  • of ze stoppen vroegtijdig – bijvoorbeeld omdat ze bijwerkingen ervaren of stoppen op advies van familie of de omgeving.

De richtlijn reikt methoden aan hoe verpleegkundigen medicatieontrouw kunnen signaleren:

  • door te observeren – van bijvoorbeeld het beheer of gebruik van medicatie
  • door een gesprek te voeren – door specifieke vragen te integreren in het ‘normale’ gesprek met de klant met als doel problemen met medicatietrouw te signaleren
  • door te meten – een meetmoment kan gebruikt worden bij twijfel of als er sprake is van problemen met medicatietrouw doordat problemen niet te observeren zijn of te achterhalen in een open gesprek.

Veel praktische handvaten en een stappenplan
De richtlijn bevat een stappenplan en geeft praktische handvaten. Zo vind je er voorbeeldvragen die je kunt stellen bij het signaleren van problemen met medicatietrouw. Denk aan ‘Ik ben benieuwd naar uw ervaringen met uw medicijnen.’ ‘Hoe is het de afgelopen tijd gegaan met het gebruiken van de medicijnen?’ Of: ‘Wat vindt u ervan dat u deze medicijnen (langdurig) moet gebruiken?’

Lees hier de Richtlijn Medicatietrouw

Vorig bericht

Maak seksualiteit bespreekbaar. Ook bij senioren

Volgend bericht

Gratis proefpakket voor zorgprofessionals