Korte vragenlijst zenuwbeknelling onderste extremiteiten diabetische polyneuropathie

16 februari 2023

Graag nodigen wij alle diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners uit om een korte vragenlijst in te vullen.

Dit onderzoek heeft als doel om:
1. De huidige inzichten en kennis van zorgverleners over het concept en de toepassing van zenuwbeknelling in de onderste extremiteiten bij diabetische polyneuropathie te beoordelen;
2. De huidige inzichten te vergelijken met een onderzoek uit 2009 (link naar dit onderzoek).

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst met zeven ja/nee vragen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 2 minuten.

De antwoorden zullen anoniem door het onderzoeksteam in het UMC Utrecht worden verwerkt, geanalyseerd en gepubliceerd.

Klik hier voor de vragenlijst: Link naar survey

Mocht u vragen hebben over het onderzoek of problemen ervaren met het invullen van de vragenlijst, mail dan naar Nadine Boers, hoofdonderzoeker (n.boers-2@umcutrecht.nl).

Wij hopen op uw deelname!

Hartelijke groet en alvast dank voor uw medewerking,

Drs. Nadine Boers, Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie, UMC Utrecht
Isabel Jongen, Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie, UMC Utrecht
Dr. Willem Rinkel, Afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie, UMC Utrecht
Prof. Dr. Henk Coert, Afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie, UMC Utrecht

Nederlands onderzoek naar impact van rt CGM op kwaliteit van leven

20 sep 2023

Ellen Mul schreef kwaliteitsverbeterplan over psychosociale zorg voor mensen met diabetes

31 aug 2023

Contactdermatitis en allergische dermatitis. Hoe vaak komt het voor?

28 mrt 2023

Inloggen