Kom jij V&VN Diabeteszorg ondersteunen op projectbasis, als ambassadeur of met sociale media?

27 juli 2023

Sonja Goedemondt, voorzitter V&VN Diabeteszorg

Ik schrijf deze column net na de Algemene Ledenvergadering van 25 mei. Hierin ben ik officieel benoemd tot voorzitter van de V&VN Diabeteszorg. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen. Als bestuur zijn we achter de schermen al ruim een half jaar bezig om voor onze commissies, onze leden en onszelf meer structuur en duidelijkheid te scheppen binnen de afdeling. In 2018 is de EADV (Eerste Associatie voor DiabetesVerpleegkundigen) als V&VN Diabeteszorg verder gegaan en onderdeel geworden van de V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Waar we als EADV gewend waren als zelfstandige beroepsvereniging te opereren, zijn we nu een onderdeel van een grote organisatie. Een organisatie die ons veel kan brengen.

Het roer gaat om! Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar elke verandering is er één en we gaan het samen doen

Sinds ik deel uitmaak van het bestuur, merk ik dat er nog geleund wordt op het verleden, op een organisatiestructuur die er niet meer is. Ook de structuren binnen de afdeling stammen nog uit de tijd van de oude beroepsvereniging. Tegelijkertijd signaleren wij veel veranderingen die direct invloed hebben op de manier van zorg leveren. Zoals de aanwas van nieuwe collega’s (of het gebrek daaraan), nieuwe technologieën die in rap tempo op de markt komen en zorg op vraag en op afstand. Dit vraagt ook van ons als beroepsvereniging om aanpassing. Wij moeten met de tijd mee. 

Wij zijn als bestuur al een tijd bezig deze verandering vorm te geven. Voor ons is het inmiddels redelijk overzichtelijk waar we naartoe willen. Maar we begrijpen dat dit voor commissieleden en verenigingsleden een enorme verandering lijkt, zeker als je de plannen voor het eerst gepresenteerd krijgt.

We willen de vereniging zo inrichten dat wij als bestuur, bestaande uit drie bestuursleden momenteel, ons meer kunnen richten op bestuurlijke taken en dat we andere zaken aan de commissies en werkgroepen kunnen overdragen. In de nieuwe structuur is er ook ruimte voor collega’s die iets willen doen op projectbasis, zonder dat zij zich voor drie jaar hoeven te verbinden aan een functie binnen de vereniging.

Daarnaast nodigen we collega’s die de V&VN Diabeteszorg een warm hart toedragen uit om onze vereniging te vertegenwoordigen als ambassadeur bij netwerkgesprekken of -bijeenkomsten met externe partijen. En last but not least willen we de jonge, net afgestudeerde garde meer betrekken en enthousiast maken voor de V&VN Diabeteszorg. Wellicht zijn er mensen die een projectgroep sociale media willen starten?

Al met al het roer gaat om! Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar elke verandering is er één en we gaan het samen doen. Ga met ons deze uitdaging aan en laten we de vereniging toekomstbestendig maken en zorgen dat we gezien worden. Diabetesverpleegkundige is een vak! Daar mogen we trots op zijn!

Heb je vragen, ideeën of wil je iets betekenen voor V&VN Diabeteszorg? Stuur ons dan een mailtje.

Sonja Goedemondt
Kinderdiabetesverpleegkundige HaGaZiekenhuis
Voorzitter V&VN Diabeteszorg
s.goedemondt@venvn.nl

5 vragen aan Norbert van den Hurk 

30 mei 2024

‘De werkdruk wordt groter en we lijken soms te verdrinken in alle regels en verplichtingen’

28 mrt 2024

Jarenlang was ik zijn sensor … 

29 feb 2024

Inloggen