‘Je actief inzetten voor betere diabeteszorg is nuttig en leuk!’

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

V&VN Diabeteszorg

31 aug 2023 –

Recent heeft de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) het integrale consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’ gepubliceerd in de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie. Vanuit V&VN Diabeteszorg hebben Misja Sprengers en Femke Tillemans actief deelgenomen aan de expertgroep die dit document heeft ontwikkeld. Een mooi voorbeeld van hoe je je als zorgverlener kunt inzetten om de kwaliteit van diabeteszorg te verbeteren. Volgens Femke en Misja is het nuttig en ook heel leuk. Zij roepen hun collega’s uit de eerste, tweede en derde lijn op ook hun stem te laten Horen.

Verpleegkundig specialist Femke Tillemans: ‘We proberen met elkaar de zorg efficiënt te houden door doelmatige inzet van de hulpmiddelen’

Het consensusdocument beschrijft de kwaliteits- en doelmatigheidscriteria om te komen tot doelmatige inzet van diabeteshulpmiddelen en is tot stand gekomen in nauw overleg met alle veldpartijen in de diabeteszorg. Waar voorheen de hulpmiddelen in opzichzelfstaande documenten werden beschreven, is dit nu samengevoegd in één overzichtelijk document. De kwaliteitscriteria geven antwoord op de vraag hoe de zorg rondom zes typen diabeteshulpmiddelen eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur van de zorg.

Duidelijkheid in de spreekkamer
In het consensusdocument zijn zes overzichtskaarten opgenomen:

  1. Bloedglucosemeter en teststrips
  2. Sensortechnologie (CGM en FGM)
  3. Insulinepennen
  4. Insulinepomptherapie
  5. Hybride Closed Loop Systemen
  6. Ketonenteststrips


De kaarten informeren per hulpmiddel kort en bondig over de indicatiestelling, over start-, continuerings- en stopcriteria, en over instructie en educatie van de patiënt. Misja: ‘Zelf maak ik regelmatig gebruik van het consensusdocument. Het is heel fijn terug te kunnen vallen op een landelijk gedragen document dat goed overzicht geeft van alle hulpmiddelen die er zijn, van de indicaties, hoe en wanneer ze ingezet kunnen worden en ook heel duidelijk wanneer niet. Hierdoor voel ik me vaak sterker en zekerder in de spreekkamer. Ik kan me heel goed voorstellen dat zeker ook nieuwe diabetesverpleegkundigen hier heel veel aan hebben omdat de informatie heel overzichtelijk en goed onderbouwd is weergegeven.’

Verpleegkundig specialist Misja Sprengers: ‘Het is fijn terug te kunnen vallen op een landelijk gedragen document dat goed overzicht geeft van alle hulpmiddelen en indicatiecriteria’

Inzetten voor efficiënte zorg
Femke vult aan: ‘Je gunt al je patiënten de meest geavanceerde hulpmiddelen, maar die zijn soms helemaal niet van meerwaarde. Dit kan af en toe best lastig zijn in de spreekkamer. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt graag een CGM wil, maar deze niet vergoed krijgt. Het consensusdocument is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en V&VN diabeteszorg. Bij de keuze voor een hulpmiddel moet in de eerste plaats worden gekeken naar de indicatiecriteria die in deze richtlijnen zijn vastgesteld; het hulpmiddel moet wel passen bij de individuele behandeldoelen. En soms past het dus niet. We proberen met elkaar de zorg efficiënt te houden door doelmatige inzet van de hulpmiddelen. Daar moeten we ons dan wel aan houden. Het consensusdocument geeft hier houvast aan.’

‘Hierdoor voel ik me vaak sterker en zekerder in de spreekkamer’

Eenduidig
Femke en Misja zijn blij met de duidelijkheid die het consensusdocument geeft. Blijkbaar was daar echt behoefte aan vanuit het veld. Een duidelijk voorbeeld is sensortherapie. Tot voor kort viel dat onder ziekenhuisverplaatste zorg en was het niet opgenomen in de basisverzekering. Misja: ‘Het verschilde per ziekenhuis of je een sensor vergoed kreeg of niet. Sommige ziekenhuizen hadden geen plafond, andere hadden wachtlijsten. Dat kan nu echt niet meer. Dit is nu eenduidig geregeld en overzichtelijk weergegeven in het consensusdocument.’

Verantwoordelijkheden
‘Wat ik ook mooi vind, is dat de verantwoordelijkheden zo goed beschreven staan in het consensusdocument’, zegt Misja. ‘Niet alleen van de zorgverleners – specialist, diabetesverpleegkundige, psycholoog – maar ook van de patiënt zelf. Waar voorheen de specialist of diabetesverpleegkundige een belangrijke stem had in bijvoorbeeld de keuze van een insulinepomp, is dat nu echt anders. Wij gaan niet meer voorschrijven welke pomp of sensor ze moeten kiezen, die keuze is aan de patiënt zelf. De fabrikant is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over de technische mogelijkheden en wij begeleiden de patiënt bij het dagelijkse leven met diabetes.. Dit scheelt ons tijd die we kunnen inzetten voor de patiëntenzorg.’

Kennis en ervaring
Beiden benadrukken hoe waardevol het is actief te zijn in een werk- of expertgroep. Femke: ‘We zijn nu met z’n drieën vanuit V&VN Diabeteszorg betrokken bij de NDF. Ik merk dat de lijntjes tussen de verschillende disciplines als NIV, DVN en Diabetesfonds veel korter zijn geworden. Dat is nuttig en ook ontzettend leuk! Je bouwt een netwerk op, leert veel van elkaar en die kennis en ervaring kan ik weer doorgeven. Het verbreedt je blikveld en voorkomt tunnelvisie door zo met elkaar samen te werken en elkaars beweegredenen te leren kennen. Het mooie vind ik dat we met heel concrete dingen bezig zijn die van belang zijn voor ons werk. Ik ben best een beetje trots op consensusdocument!’ 

Wil jij een bijdrage leveren aan de V&VN Diabeteszorg? Lees hier hoe Femke Tillemans, Nicole la Croix en Misja Sprengers dat doen.

Het integrale consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’ is te vinden in de NDF toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie. Hier vind je ook de samenvattingskaarten kwaliteitscriteria diabeteshulpmiddelen

Vorig bericht

Kom jij V&VN Diabeteszorg ondersteunen op projectbasis, als ambassadeur of met sociale media?

Volgend bericht

Kaleido is terug!