Hoe ervaren jongeren met type 1 de kwaliteit van zorg?

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Onderzoek

20 dec 2022 –

Anita Dijkhuizen, RN BSc social work, MSc diabetes nursing, MANP

In september 2020 ben ik met de Master Advanced Nursing Practice (MANP) begonnen aan de Hogeschool Rotterdam. In juli 2022 heb ik de master afgerond en sindsdien mag ik me verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (VS AGZ) noemen. Ik draag, na twee intensieve jaren, deze mastertitel met trots.

Sinds 2020 werk ik op de poli diabetologie in het Erasmus MC. In de zomer deed zich de gelegenheid voor om met de opleiding tot VS te starten. Omdat ik al sinds 1989 in het diabetesvak zit, sloot dit goed aan bij mijn wens om mijn medische kennis meer te kunnen gaan toepassen. Voor mijn master heb ik geleerd klinisch te redeneren. Dat houdt in dat ik aan de hand van de klachtenanamnese en aanvullend onderzoek tot een goede differentiaaldiagnose kan komen. Daarna kan ik de behandeling bij een patiënt zelfstandig starten. Bij complexe problematiek kan ik altijd nog een specialist raadplegen. Binnen mijn werk dien ik evidence based te handelen en wetenschappelijke inzichten toe te passen. Dit had ik eerder al geleerd bij de MSc-opleiding van de Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND) middels een scholarship van het European Nurses in Diabetes Collaborative University Program (ENDCUP). Deze opleiding heb ik in 2019 afgerond bij King’s College Londen.

Jongeren met diabetes type 1 prefereren een meer persoonsgerichte benadering bij de motivatie van hun zelfmanagement

Mijn onderzoek
Mijn onderzoek voor de ENDCUP heb ik in 2019 middels posters gepresenteerd op het FEND-congres in Barcelona, het EADV-symposium en een expertlezing (online) op het FEND-congres in Wenen (2020). Hierdoor kreeg ik vrijstelling voor het wetenschappelijke deel van de MANP-opleiding.

Studiedoel
Voor mijn studie onderzocht ik de ervaringen met de zorgkwaliteit van jongvolwassenen met type 1 diabetes (YPD1) bij wie het lastiger is om een veilige diabetesinstelling te handhaven. Hiervoor heb ik ervaringen en voorkeuren van YPD1 uitgevraagd. Ook heb ik gevraagd naar welke aanpassingen in de verleende zorg nodig zouden zijn om dit te verbeteren.

Methoden
Het was een kwalitatieve studie onder YPD1 van 16 tot 25 jaar van de kinder- en volwassenenpoli van het Alrijne Ziekenhuis Leiden/Leiderdorp. De data werden verzameld in tien een-op-een semi-gestructureerde interviews. De interviewvragen waren gebaseerd op een systematische literatuurreview over ervaringen van YPD1 over hun diabeteszorgverlening. De data-analyse ging via framework analyse met NVivo12 software.

Resultaten
Belangrijke thema’s die uit de interviews naar voren kwamen waren:

  • ondersteuning van zorgprofessionals en lotgenotencontact
  • de organisatie van de zorgverlening
  • de psychologische benadering met gesprekstechnieken om de persoonlijke behoeften te begrijpen.
Aanbevelingen voor de diabetesteams van het Alrijne Ziekenhuis Leiden/Leiderdorp

Conclusie
De bevindingen van de systematische review die de basis vormde voor de interviewvragen werden bevestigd en aangevuld door de verdiepende informatie van deze evaluatiestudie. Meer ervaringen en motivaties kwamen aan het licht. YPD1 prefereren een meer persoonsgerichte benadering bij de motivatie van hun zelfmanagement. Aanbevelingen voor de diabetesteams hebben betrekking op persoonsgericht perspectief, empowerment, keuzes maken, continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de zorgverleners.

Mijn rol als VS in de diabeteszorg
De verpleegkundig specialisten zijn in Nederland verenigd in V&VN VS-netwerken. Binnen de diabeteszorg groeit het aantal VS-sen. In de praktijk blijkt onze profilering op de diabetespoli soms nog lastig. Het is een nieuwe functie met andere rollen waaraan iedereen moet wennen. Dus ik zal in het begin vooral zoekende zijn naar de best passende jas om mijn werk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij worden, net als artsen, gevisiteerd of wij onze rollen goed waarmaken. Mijn uitdaging ligt in de kwaliteitsverbetering van zorgverlening, in het bijzonder die van jonge mensen met diabetes mellitus. Hiervoor heb ik de afgelopen jaren ook meegewerkt aan de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg van het Kennis Instituut Medisch Specialisten (KIMS).

De bekwaamheden van een verpleegkundig specialist

Als diabetesverpleegkundige kun je je na de post-hbo-opleiding in verschillende rollen verdiepen. Je kunt er ook voor kiezen om na je bachelor (HBO-V) de master verpleegkundig specialist te doen.

 Als verpleegkundig specialist verdiep je je in de volgende bekwaamheden:

  • diagnosticeren en behandelen op grond van de zorguitkomsten
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van de resultaten ervan
  • onderwijzen en opleiden
  • het ontwikkelen van kwaliteit van zorg
  • het tonen van leiderschap.

Deze bekwaamheden zijn vastgelegd in het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist (januari 2019)

Hier vind je meer informatie over de opleiding en het beroep VS AGZ

Download hier de posterpresentatie ‘Recommendations for the diabetes care teams of the Alrijne Hospital’

Vorig bericht

Wandelen na de maaltijd. Is dit een goed advies voor mensen met diabetes?

Volgend bericht

Nieuwe instructievideo’s FSL!