Hoe blijf ik onafhankelijk.nl

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diversen

27 okt 2022 –

Begin 2022 hebben de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) een website gelanceerd: hoeblijfikonafhankelijk.nl. Check hier of jouw samenwerking met de industrie voldoet aan de gedragscodes.

  • De stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) heeft gedragsregels vastgesteld met betrekking tot reclame voor receptgeneesmiddelen en financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en zorgprofessionals. Deze regels zijn te vinden in de CGR Code.
  • De stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) heeft gedragsregels vastgesteld met betrekking tot financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. Deze regels zijn te vinden in de GMH Code.
  • De door de CGR en GMH opgestelde gedragsregels hebben tot doel toe te zien op een verantwoorde samenwerking tussen de farmacie, leveranciers van hulpmiddelen en zorgprofessionals. Hierbij mag geen sprake zijn van ongewenste beïnvloeding of belangenverstrengeling.

Een verantwoorde samenwerking tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen en/of geneesmiddelen kan bijdragen aan een verbetering van de zorg. Maar wanneer wordt er een grens overschreden en leidt de samenwerking tot ongewenste beïnvloeding? Om dit grijze gebied tussen een synergetische samenwerking en belangenverstrengeling inzichtelijk te maken hebben GMH en CGR begin 2022 de website hoeblijfikonafhankelijk.nl gelanceerd. Hier kun je checken of jouw samenwerking met de industrie voldoet aan de gedragscodes, gebaseerd op de regelgeving ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Beslishulp
Op hoeblijfikonafhankelijk.nl onderscheiden ze vijf verschillende financiële relaties. Voor elke relatie is een beslishulp ontwikkeld. Beantwoordt de vragen in de beslishulp en krijg een goede indicatie of de financiële relatie voldoet aan de normen.

1. Relatiegeschenk ontvangen
Geeft een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen je een (relatie)geschenk? Dit is misschien logisch als je een goede of lange relatie onderhoudt met een contactpersoon van de desbetreffende leverancier. Maar misschien niet oké als de leverancier dat doet om via jou meer van zijn producten te verkopen. Een geschenk kan ook helpen om een genees- of hulpmiddel beter te snappen of om je vakkennis te verrijken. Hoe bepaal je of je het geschenk wel of beter niet kunt aannemen?

2. Nascholing via een leverancier
Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor een interessant congres om kennis te nemen van belangrijke ontwikkelingen op je vakgebied. Mag je de kosten voor deelname (deels) door een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen laten betalen?

3. Naar een gesponsord congres
Leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen sponsoren nascholingen en congressen. Bijvoorbeeld door een bijdrage aan de organisator van een nascholing of door zelf een nascholing te organiseren. Wees jezelf ervan bewust dat financiële betrokkenheid van deze leveranciers betekent dat aan voorwaarden voldaan moet zijn.

4. Vergoeding voor geleverde diensten
Je houdt een lezing, treedt op als dagvoorzitter, geeft een training of bijscholing, schrijft een artikel of draagt bij aan voorlichtingsmateriaal. Gaat het hierbij echt om jouw kennis en kunde en niet louter om je invloed, je titel of om je al gebruiker gunstig te stellen?

5. Lidmaatschap adviesraad
Adviesraden zijn waardevol voor bedrijven om meer informatie te vergaren van jou als deskundige over ziektebeelden, therapieën en/of het op de markt brengen van producten. Maar een adviesraad mag niet zijn bedoeld om producten van een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te promoten. 

Hoeblijfikonafhankelijk.nl  

Vorig bericht

Hoe staat het met jouw zelfcompassie?

Volgend bericht

Samenwerken met een leverancier van hulpmiddelen?