Extra aandacht voor chronische nierschade bij mensen met diabetes type 2

© {je_article_foto-credit}

wooden men and a magnifying glass on a blue background. Recruitment concept, search for talented and capable employees, career growth, flat lay

{je_article_foto-bijschrift}

Diabetesmedicatie

20 dec 2022 –

Eind 2021 hebben de SGLT2-remmers (empagliflozine, dapagliflozine, canagliflozine) een belangrijke plaats gekregen in de NHG-richtlijnen voor mensen met diabetes type 2. Tot die tijd was metformine het eerste keuze medicijn voor alle mensen met diabetes type 2. De herziene standaard adviseert om voortaan bij mensen met diabetes met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten en een HbA1c van > 53 mmol/mol de medicamenteuze behandeling te starten met een SGLT2- remmer en bij een contra-indicatie een GLP1-receptoragonist (zie tabel). 

Tijdige opsporing CNS
Chronische nierschade (CNS) is een aandoening waar mensen met of zonder diabetes type 2 vaak een lange tijd weinig tot niets van merken. Deze patiënten lopen echter een hoog risico op slechte renale en cardiovasculaire (CV) uitkomsten (1). Met een tijdige opsporing en behandeling van CNS kan een verdere achteruitgang van de nierfunctie en daarmee ook van hart- en vaatziekten worden vertraagd. Sinds afgelopen zomer 2022 heeft dapagliflozine een uitbreiding van de indicatie en vergoeding voor de behandeling van CNS bij volwassenen.

1. Heerspink HJL, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease.

N Engl J Med. 2020;383:1436-1446.

Bron: richtlijnen.nhg.org

Vorig bericht

Wat is het effect van het regelmatig onderbreken van het zitten op de glucosehuishouding?

Volgend bericht

Rituelen en culturele tradities rondom palliatieve en terminale zorg