We zoeken versterking en verbinding

01 maart 2022

Vanaf 26 januari 2021 is de ‘expertise werkgroep kinderdiabetes’ weer actief. De werkgroep wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van kinderen met diabetes en hun directe omgeving. Ook het organiseren van een ISPAD-review en het geven van input op richtlijnen staan op de agenda. Hier stellen de expertleden zich voor. En, de werkgroep zoekt nog versterking. Iets voor jou?

Wat zijn de doelen van de expertise werkgroep kinderdiabetes?

  • het bevorderen van kennis binnen de groep kinderdiabetesverpleegkundigen.
  • het delen van ervaringen.
  • het delen van informatie, verkregen via industrie, symposia of andere bronnen.
  • het bevorderen van beroepsontwikkeling.
  • het leggen van contacten binnen en buiten de doelgroep teneinde het vergroten van het netwerk.
  • het inventariseren van problemen die zich voordoen in de zorg voor kinderen met diabetes.
  • een stem hebben bij de richtlijnontwikkeling voor kindergerelateerde diabeteszorg.
  • opkomen voor belangen van kinderen met diabetes bij zorgverzekeraars en industrie.

‘Ik werk sinds 2003 op de poli Diatime van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht’, zegt kinderdiabetesverpleegkundige Irene Wolst. ‘Bij Diatime begeleiden we ongeveer 180 kinderen met diabetes, vooral type 1. Ik vind het geweldig om mee te maken hoe de kinderdiabeteszorg de laatste jaren vooruitgaat, ook dankzij de technologische ontwikkelingen van insulinepompen en glucosesensoren. Hierdoor is de kwaliteit van leven van kinderen met diabetes en hun naasten met sprongen vooruitgegaan. Als expertlid hoop ik alle opgedane kennis met collega kinderdiabetesverpleegkundigen te kunnen delen en mijn netwerk te verbreden. Ik denk graag mee over mogelijke oplossingen voor praktische problemen waar we met zijn allen regelmatig tegenaan lopen. Andersom leer ik ook graag van mijn collega’s.’

sonja van beek

Ook Sonja van Beek werkt in het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. ‘In 2007 begon ik als diabetesverpleegkundige op de poli Interne Geneeskunde en sinds 2014 werk ik op de poli kinderdiabetes Diatime. Het aantrekkelijke aan het werken op de kinderdiabetespoli vind ik de diversiteit van werkzaamheden en de dynamiek van het vak. Door de snelheid waarmee technische en inzichtelijke ontwikkelingen binnen het vak zich aandienen, is het zaak goed op de hoogte te blijven en bij- en nascholingen te volgen. Door me aan te sluiten bij de expertisegroep kinderdiabetes hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van kwaliteit van leven voor kinderen met diabetes en hun omgeving.’

Sandra van Beek
Foto Bram Petraeus

Sandra van Veluw werkt sinds twee jaar als kinderdiabetesverpleegkundige bij Diabetes Centraal in Midden-Nederland waar zo’n vijfhonderd patiënten onder behandeling zijn. ‘Na meer dan twintig jaar met veel plezier als seniorverpleegkundige te hebben gewerkt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb dit gevonden in het specialisme van kinderdiabetes. Het is technisch uitdagend en ik hou van de individuele begeleiding van kinderen en jongeren. We hebben een gezellig team en zoeken continu naar verbetering van kwaliteit. Als centrum voor kinderen zijn we op zoek naar verbinding. We willen leren van elkaar, samen sparren over ontwikkelingen en uitdagingen, kennisdelen, enzovoorts. Daarom heb ik me aangesloten bij deze expertisegroep. Als groep hopen we komend jaar echt die verbinding met elkaar te kunnen leggen. Volgens mij hebben veel mensen hier behoefte aan en ik draag hier graag een steentje aan bij.’

Cathelijne van de Sande is sinds 2001 werkzaam in de kinderdiabeteszorg; eerst als diabetesverpleegkundige en de laatste twee jaar als verpleegkundig specialist. ‘Ik werk bij het kinderdiabetescentrum Nijmegen (KDCN), waar we ruim 250 kinderen en jongeren met diabetes behandelen. Wat me blijft boeien in mijn werk is de flexibiliteit die veel kinderen laten zien. Verder heb ik samen met ons team veel aandacht voor de zelfstandigheidsontwikkeling van het kind door de jaren heen en de rol daarbij van ouders. Tot enkele jaren geleden zat ik in de EKDV, waar ik de onderlinge contacten erg waardevol vond. De laatste jaren mis ik dit onderlinge contact. Ik hoop dat we met dit initiatief elkaar weer beter kunnen vinden.’

KOM JIJ DE WERKGROEP VERSTERKEN?

Vanaf 26 januari 2021 is de expertise werkgroep kinderdiabetes weer actief. Nu inmiddels met vier leden. Maar dat is niet genoeg. We hebben meer handjes nodig. We zoeken nog een aantal leden die onze werkgroep zouden willen versterken. We vergaderen gemiddeld één of twee keer per twee maanden (vaak online). Verder zijn we gemiddeld twee à drie uur per maand kwijt aan de werkgroep. Van een nieuw lid van de werkgroep verwachten we enthousiasme, flexibiliteit en compassie voor kinderen met diabetes.

Klankbord

Daarnaast zoeken we mensen die ons input kunnen geven over mogelijke onderwerpen voor scholingen en bijeenkomsten, of die incidenteel willen meewerken aan het organiseren hiervan. Of misschien vind je het interessant om mee te lezen in nieuwe richtlijnen? Laat het ons weten.

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je een mail sturen naar Cathelijne, c.v.d.sande@cwz.nl

‘Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over richtlijnen’

30 mrt 2023

Met enthousiasme voor ons vak delen we kennis en ervaringen

26 aug 2022

‘We willen de diabeteszorg meer verenigen’

01 jun 2022

Inloggen