Eerste hulp bij diabetische voetulcus

21 december 2023

E-learning NDF

Bij een diabetisch voetulcus gaat het snel van kwaad tot erger. 20.000 mensen lopen dat risico! Deze nascholing gaat over tijdige signalering, behandeling en doorverwijzing en de multidisciplinaire benadering die daarvoor nodig is. U leert hoe u als zorgverlener, als team, als netwerk uw bijdrage kunt leveren om er op tijd bij te zijn, de patiënt te betrekken en tijdig door te verwijzen. Om zo amputaties en verlies van kwaliteit van leven te voorkomen.

De e-learning Eerste hulp bij diabetetische voetulcus
Doelgroep: huisartsen, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, podotherapeuten en (medisch) pedicures.
Duur: 1 uur
Kosten: € 49,- (tot 31 december 2023 voor € 39,-)
Accreditatie: 1 punt

Korting voor groepen
De e-learning kan groot worden ingekocht voor groepen

NDF Toolbox Diabetische voetzorg
In de NDF Toolbox Diabetische voetzorg vind je naast de e-learnings veel praktische tools die jouw helpen de diabetische voetzorg naar een hoger niveau te tillen.

Stichting Langerhans viert twintig jarig bestaan met verbreding focus

30 mei 2024

Scholing zomer 2024

15 mrt 2024

E-learning DVN over omgaan met hypo’s 

29 feb 2024

Inloggen