2diabeat stelt zich voor

27 juli 2023

Naast de reguliere diabeteszorg zijn er tal van initiatieven die mensen met diabetes ondersteunen, variërend van diabetes community’s, diabetesonderzoek, belangenverenigingen en andere organisaties. In deze rubriek stellen de diabetesorganisaties zich aan jullie voor. Dit keer de beurt aan 2diabeat.

Diabetes type 2 bestrijden doe je in de wijk, waar de mensen zijn die je wilt bereiken. Met die gedachte is het landelijke programma 2diabeat twee jaar geleden gestart. Om de opmars van diabetes type 2 te stoppen, biedt 2diabeat wijken ondersteuning bij het bouwen van een lokale preventie-infrastructuur. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dat wat er al is in de wijk:  gezondheidsprofessionals, bestaande initiatieven om de gezondheid te bevorderen, kerken, moskeeën, lokale middenstand, sportscholen, bedrijfsleven en bewoners. 

Lokale aanjager
Binnen de wijkgerichte aanpak is een cruciale rol weggelegd voor de lokale aanjagers; zij zorgen voor verbinding en versterken de samenwerking in de wijk. Hierdoor ontstaat een ondersteuningsstructuur waardoor wijkbewoners betere informatie krijgen, meer goede voorbeelden zien en het beter kunnen volhouden. De lokale aanjager krijgt ondersteuning van 2diabeat met onder meer persoonlijke begeleiding van een wijkadviseur, kennis, trainingsdagen en tools. In dit filmpje vertellen ze hoe dit gaat en hoe ze de wijkbewoners in beweging krijgen. 

Onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord 
2diabeat is een landelijk initiatief en onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Op 25 januari blikte 2diabeat terug op de eerste twee jaar waarin ze actief waren met hun wijkgerichte aanpak. Ook overhandigden ze een publicatie met geleerde lessen van de afgelopen twee jaar aan Maarten van Ooijen, staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

2diabeat.nl

Insulin for Life stelt zich voor

25 apr 2024

Het Diabetes Fonds stelt zich voor

25 jan 2024

Diabetesvereniging Nederland stelt zich voor

21 dec 2023

Inloggen