Diabetesverpleegkundige bevoegd voor invullen gezondheidsverklaring rijvaardigheid

26 januari 2023

Vanaf oktober 2020 is in de wet geregeld dat diabetesverpleegkundigen de gezondheidsverklaring voor rijbewijs A, B en C voor mensen met diabetes mogen invullen. Voorheen was dit voorbehouden aan artsen. Voorwaarde is dat de diabetesverpleegkundige als voorschrijfbevoegd geregistreerd staat in het BIG-register. Er zijn enkele uitzonderingen. De gezondheidsverklaring moet nog worden ingevuld door een specialist bij beroepschauffeurs die medicijnen gebruiken die hypo’s kunnen veroorzaken, bij herkeuringen en bij mensen die door de politie bij het CBR zijn gemeld.

Scroll door naar beneden voor vier handige tips en links over het invullen van een gezondheidsverklaring rijvaardigheid

De wijziging is ingesteld omdat het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat signalen ontvingen dat mensen voor hun controles vaak de arts helemaal niet zien. Vaak wordt dit, ook nu al, door de diabetesverpleegkundige gedaan. Daarom is het prettig dat deze professional óók daadwerkelijk bevoegd is om de diabetesvragenlijst in te vullen.

Geen verplichting

Het betreft overigens geen verplichting. De wetswijziging maakt het mogelijk dat de diabetesverpleegkundige de vragenlijst invult onder het eigen BIG-nummer. De diabetesverpleegkundige kan zelf bepalen of ze dit wil doen, hetzij tijdens een regulier consult of tijdens een apart in te plannen consult. Ze kan er ook voor kiezen het als vanouds in te laten vullen door de arts of specialist.

Geen verantwoordelijkheid

De diabetesverpleegkundige draagt na het invullen van de vragenlijst geen verantwoordelijkheid voor het besluit over de rijgeschiktheid. Het betreft puur het aanleveren van informatie over het ziektebeeld, waarna de medisch adviseur van het CBR een besluit neemt. Mensen die het niet eens zijn met dit besluit kunnen zich tot het CBR wenden voor een klacht of bezwaar.

Niet vergoed

Rijbewijskeuringen vallen niet onder de vergoede zorg van de zorgverzekeraar. Veel artsen en specialisten vullen de vragenlijst in tijdens een regulier consult en brengen daarvoor geen kosten in rekening bij de patiënt. Er zijn ook zorgverleners die een extra consult inplannen en deze kosten in rekening brengen. Op diabetesverpleegkundigen is dit meestal niet van toepassing omdat zij doorgaans geen facturen versturen.

Tips voor het uitvoeren van keuringen:

  • Op de website van het CBR is veel informatie te vinden die speciaal bedoeld is voor zorgprofessionals die keuringsverslagen invullen. De pagina heet ‘Voor artsen’. Dit kan als verwarrend worden ervaren omdat sinds 1 oktober ook diabetesverpleegkundigen de rol van de keurend arts mogen vervullen als het gaat om het invullen van het keuringsverslag over diabetes mellitus.
  • Regels rondom rijgeschiktheid staan in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Vooral paragraaf 5.2 is relevant voor zorgprofessionals die te maken hebben met diabetes mellitus.
  • De snelste en makkelijkste manier om een formulier in te vullen is via ZorgDomein. De patiënt krijgt in de verwijsbrief een ZorgDomein-code. Met deze code krijgt de zorgprofessional toegang tot het formulier. Voor toegang tot ZorgDomein heeft de zorgprofessional een ZorgDomein-account nodig. Hier vind je meer informatie over gebruik van ZorgDomein.
  • In sommige gevallen heeft de patiënt/klant geen ZorgDomein-code. De keuring kan dan gedaan worden op een papieren formulier. Het relevante formulier is ‘Verslag arts Diabetes mellitus [rijges-110]’. Bovenaan elk keuringsformulier staat dat dit formulier ingevuld mag worden door een arts of diabetesverpleegkundige. Formulieren voor de keuring zijn hier te vinden.
  • Als de zorgprofessional wil factureren voor het invullen van het keuringsverslag, dan kan dit volgens regels en tarieven die gesteld worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het kan nodig zijn om te beschikken over een BTW-nummer voor het versturen van facturen. Veel zorgprofessionals die keuringen verrichten beschikken over een Kamer van Koophandel-registratie en een eigen BTW-nummer en -administratie.

Ondergoed voor dragers van een insulinepomp

30 mei 2024

‘U moet afvallen’ is een te simpel en stigmatiserend advies 

25 apr 2024

Zes stappen uit de richtlijn Overgewicht en Obesitas

25 apr 2024

Inloggen