Debat: CGM voor iedereen? Zinnig of onnodig duur?

27 oktober 2022

Internist-endocrinoloog Sarah Siegelaar doet in een flitscollege verslag van een debat tijdens de jaarlijkse EASD 2022 eerder deze maand. Ter discussie stond de vraag: is een continue glucosesensor zinnig voor alle mensen met diabetes?

Over mensen met diabetes type 1 en mensen met diabetes type 2 op een intensief insulineschema waren de aanwezigen eensgezind: voor hen is het zinvol. Door het gebruik van een CGM daalt het HbA1c, neemt het aantal hypoglykemieën af en neemt de kwaliteit van leven toe.

Maar hoe zit het met de mensen met diabetes type 2 die eenmaal daags insuline toedienen of alleen orale middelen gebruiken? Krijgen zij door een CGM meer inzicht in hun diabetes en leidt dit tot betere glucosewaarden? Of maakt dit de zorg erg duur en is het misschien verstandiger om te kiezen voor alternatieve medicatie om de glucosewaarden te reguleren, zoals bijvoorbeeld de GLP-1 analogen?

CGM voor alle mensen met diabetes? Sarah Siegelaar bespreekt de uitkomsten van een prikkelend debat.

Wil je meer lezen over de EASD 2022. Ga dan naar Diabetesgeneeskunde.nl.

Vijf vragen aan technisch geneeskundige Joannet Onvlee

26 jan 2023

Meedenken over een DIY Closed Loop-training voor zorgprofessionals? Geef uw mening in een korte online vragenlijst!

20 dec 2022

Feiten en fabels over Do-It-Yourself loopen op een rij 

28 jul 2022

Inloggen