‘De slaapmodus van de Tandempomp is echt iets anders dan de Zenmodus in Diabeloop’

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Column

30 mrt 2023 –

De afgelopen jaren zorgde een explosie aan technologische ontwikkelingen voor betere glucoseregulatie en betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. U heeft misschien weleens plaatjes gezien van de eerste insulinepomp: een pomp voor intraveneuze insulinetoediening. Deze werd als een rugzak gedragen en leek zo groot dat je zou verwachten dat een kind erdoor achterover zou vallen. 

Inmiddels zijn er meer dan tien hybride closed loop-systemen op de markt of onderweg. Deze zijn zo klein dat ze zelfs op een warme zomerdag nauwelijks opvallen. Voor ons als behandelaren zijn deze ontwikkelingen ook fijn: het werk geeft meer voldoening als je mensen echt iets te bieden hebt. Toch is de tsunami aan nieuwe pompen, sensoren en gecombineerde pompsensorsystemen ook een behoorlijke uitdaging voor diabetesbehandelaren. 

Een ander menuutje, infuussysteem, uitleessysteem én algoritme

Want elke pomp, elke sensor en elk systeem heeft een gebruiksaanwijzing: een ander menuutje, een ander infuussysteem, een ander uitleessysteem en een ander algoritme. En elk systeem heeft eigen lingo. Medtronic heeft het over de boluswizzard, de veilige modus en manuele modus. Tandemgebruikers praten over Basal-IQ, Control-IQ, sportmodus en slaapmodus. Diabeloopgebruikers hebben het over de Zen-modus en CamAPS-gebruikers gaan ons straks vragen stellen over de Ease-off modus en Boost-modus – dan weet u dat alvast! Het zou makkelijk zijn als al deze verschillende ‘modi’ alleen in terminologie anders zouden zijn, maar helaas is de slaapmodus van de Tandempomp echt iets anders dan de Zenmodus in Diabeloop.

Het is geen eenvoudige taak om bij te blijven, en al deze systemen, inclusief lingo te kennen en begrijpen. De DESG/NDF multidisciplinaire diabetestechnologiescholing is een van de mogelijkheden om kennis uit te wisselen. Bij de vorige pompcursus, en misschien nog wel meer in de afgelopen edities van de technologiecursus, viel een verschil in ervaring met de verschillende systemen tussen de teamleden op. Het is eerlijk om te zeggen dat veel internisten de afgelopen jaren in meer of mindere mate het operationele deel van de technologie aan diabetesverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben overgelaten. Dat is geen verwijt overigens. Ik denk dat het een goede zaak is dat deze superspecialistische zorg geconcentreerd wordt. Gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, steeds vaker ondersteund door technisch geneeskundigen, zijn bij uitstek in staat om complexe technologie te vertalen naar het begripsniveau en de belevingswereld van mensen met diabetes.

Dr. Titia Vriesendorp is internist-endocrionoloog bij Isala. Ze is betrokken bij de DESG/NDF multidisciplinaire diabetestechnologiescholing die afgelopen jaar op vier plekken in Nederland georganiseerd werd.

Vorig bericht

JDRF Nederland stelt zich voor

Volgend bericht

Palliatieve zorg en overlijden in het hindoeïsme; rituelen en gebruiken