‘Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over richtlijnen’

30 maart 2023

Meedenken over richtlijnen, kennisdelen met collega’s uit andere ziekenhuizen en werkvelden,  en zorgen dat relevante kennis beschikbaar komt voor collega’s. Dit zijn enkele taken van de commissie Richtlijnen.

Ben jij nieuwsgierig en leergierig? De commissie zoekt momenteel nog versterking, het liefst van iemand uit de eerste lijn en/of een kinderdiabetesverpleegkundige. Wil jij samen met ons een bijdrage leveren aan ons prachtige vak? Stuur ons dan een e-mail. Hieronder stellen de commissieleden zich voor.

Wat doet de commissie Richtlijnen?

  • Drie keer per jaar overleggen we online. Wat is het fijn om collega’s te leren kennen vanuit het hele land en uit verschillende werkvelden!
  • De Kennisbank op DiabetesPro.nl opnieuw inrichten en controleren. Wat een prachtige bibliotheek met kennis!
  • Plannen maken voor herziening van onze eigen ‘oude’ EADV-richtlijnen en voorstellen voordragen voor nieuwe richtlijnen.
  • Meedoen in richtlijnwerkgroepen of meeleesgroepen. Ook benaderen we hiervoor anderen. Zo waren enkele van ons de afgelopen drie jaar betrokken bij de nieuwe V&VN Richtlijn Medicatietrouw en hebben we meegelezen in de NIV Diabetes Richtlijnen. Anderen zijn betrokken bij Transitiezorg en Co-morbiditeiten. Veel van deze richtlijnenwerkgroepen zijn multidisciplinair. Ook worden er verpleegkundigen van verschillende werkvelden bij betrokken, een mooi moment om over de schutting te kijken.
  • Wij krijgen bijscholingen en ondersteuning vanuit de V&VN afdeling Kwaliteitstandaarden.

‘Ik, Sandra Hendriks, werk sinds 2003 als diabetesverpleegkundige in het Radboudumc in Nijmegen. Inmiddels ben ik ook al zo’n vijftien jaar lid van de commissie Richtlijnen. Ik werd lid nadat ik een oproep zag staan op de EADV-website (voormalige beroepsvereniging van diabetesverpleegkundigen) waar ze vroegen om nieuwe commissieleden. Reden dat ik betrokken wilde zijn bij de EADV/V&VN is omdat ik naast mijn werk als diabetesverpleegkundige ook mijn ervaring wil delen en wil leren van andere diabetesverpleegkundigen die werkzaam zijn in andere werkvelden als de diabetesgeneeskunde.

In het begin zijn wij veel bezig geweest met het ontwikkelen van de kennisbank op de EADV-site en het beoordelen van richtlijnen en protocollen voor de kennisbank.

Een ander onderdeel van je taak als commissielid is het herbeoordelen van richtlijnen. Zo hebben we dit gedaan voor de richtlijn insuline injecteren. Sinds corona overleggen we vaak online, minimaal twee tot drie keer per jaar. Daarnaast werken we individueel opdrachten uit, beoordelen die samen om er vervolgens weer verder mee te gaan.’

‘Ik ben sinds 1989 werkzaam in het diabetesvak en in juli 2022 afgestudeerd voor de MANP-opleiding aan de Hogeschool Rotterdam’, zegt Anita Dijkhuizen. ‘Ik heb tot april 2023 in het Erasmus MC op de poli diabetologie gewerkt met extra aandacht voor mensen met cystic fybrosis gerelateerde diabetes. Daarnaast zag ik patiënten met extra kwetsbaarheid, na transplantatie en ander onderliggend lijden. Verder ben ik expert in het adviseren van mensen die met pomp- en sensortherapie hun doelstelling niet halen. De positionering van de verpleegkundig specialist op de diabetespoli is een landelijk aandachtspunt. Mijn volgende positie zal zijn binnen de psychogeriatrie en later ook somatische verpleeghuiszorg. Hier zal ik me bezighouden met het ontwikkelen van innovaties voor toegepaste diabeteszorg.           

Ik zie de V&VN Diabeteszorg Richtlijnencommissie als een platform waar gevraagd en ongevraagd advies kan worden gegeven met betrekking tot richtlijnvorming. Als verpleegkundig specialist wil ik in de commissie naast praktijkervaring, ook een wetenschappelijke bijdrage leveren. Vaak wordt voor een bestaande medische of verpleegkundige richtlijn een update gevraagd. De kunst is dan om zo’n nieuwe richtlijn te vertalen naar de diabetesverpleegkundige praktijk. Mijn laatste bijdragen waren voor de KIMS; Kwaliteitsstandaard Transitiezorg en Multimorbiditeit.’

‘Na de hbo-v heb ik in 1992 de sssv-opleiding gevolgd en ben in de diabeteszorg aan de slag gegaan’, zegt Corina Vos. ‘Ik heb in de wijkverpleging, het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk en in het verpleeghuis gewerkt. Sinds 2004 ben ik lid van de commissie Richtlijnen van de EADV, later V&VN Diabeteszorg. Het is inspirerend om met elkaar na te denken over wat we nodig hebben aan kennis en evidence based richtlijnen voor de doelgroepen waarmee we werken.’

‘Ik werk al 21 jaar als diabetesverpleegkundige’, zegt Sue Holleman. ‘Momenteel werk ik bij Diabeter in Eindhoven, een expertisecentrum voor kinderen en volwassenen met diabetes type 1 en volg ik de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. Ik ben in mijn dagelijks werk op zoek naar de vertaling van de wetenschap naar de praktijk: “wat betekent dit onderzoek voor het dagelijks leven van de persoon met diabetes die nu tegenover mij zit?”

Tussen 2015 en 2019 heb ik deelgenomen in het FEND ENDCUP-programma. Dit leidde tot een Master in Diabetes Clinical Care and Management. Deze studie prikkelde mij om me aan te sluiten bij de commissie Richtlijnen. Ik vind dat wij, verpleegkundigen, meer betrokken moeten zijn bij wetenschappelijk onderzoek en de richtlijnen die de zorg bepalen voor onze patiënten.’

Hoe kun je vrouwen met type 1 diabetes beter begeleiden bij het geven van borstvoeding?

01 dec 2020

Inloggen