©Joke Schut

Beweegadviezen voor migrantenvrouwen van de eerste generatie

25 april 2024

Waarmee kun je als zorgprofessional rekening houden als je de oudere generatie migrantenvrouwen wilt ondersteunen en motiveren om meer te gaan bewegen? We weten allemaal dat beweging kan bijdragen aan een goede diabetesregulatie en de kans op diabetescomplicaties kan verminderen. Aandacht voor onderstaande punten, kan bijdragen aan het beter laten aansluiten van je beweegadvies bij de leefwereld van migrantenvrouwen van de eerste generatie.

Bespreek het belang van beweging regelmatig, het liefst elk consult
Veel oudere mensen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap zijn onbekend met sport. De afgelopen jaren is dit wel in ontwikkeling. Maar om mensen van de eerste generatie duurzaam te stimuleren mee te doen aan beweegactiviteiten, is het belangrijk om regelmatig het belang van bewegen in relatie tot diabetes, goed uit te leggen. 

Benoem de gezondheidswinst die sporten kan opleveren
Door de onbekendheid met sport en beweging, bestaan er veel misverstanden. Zo associëren sommige mensen sporten niet met het willen afvallen om gezondheidsredenen, maar meer met het uiterlijk en er goed willen uitzien. Daarom is het belangrijk goed uit te leggen waarom sporten en bewegen juist om gezondheidsredenen zo belangrijk is. Benoem de gezondheidswinst die beweging kan opleveren, zoals: betere diabetesregulatie, lagere HbA1c-waarde, verbetering bloeddruk, minder kans op hart- en vaatziekten, meer energie, beter slapen en mentaal fitter. 

Vrouwen willen zich veilig voelen
Om deel te kunnen en willen nemen aan beweegactiviteiten is het belangrijk dat migrantenvrouwen zich veilig voelen. Dit kan betekenen dat ze graag dicht bij huis willen sporten, begeleiding krijgen van een vrouw en soms bij voorkeur sporten als er alleen vrouwen zijn.  

Zorg voor een deskundige begeleiding
Verwijs vrouwen die al veel bewegingsklachten hebben als eerste naar de fysiotherapeut, bij voorkeur naar een praktijk waar ze ervaring hebben met mensen met diabetes en andere culturele achtergronden. 

Vergeet niet eventuele kosten te vermelden
Het is raadzaam om patiënten vooraf te attenderen op de eventuele kosten die het sporten met zich mee kunnen brengen. Dit kan teleurstelling voorkomen, omdat mensen soms verwachten dat het opvolgen van een advies van hun zorgprofessional gratis is. 

Wandelen is een goed advies
Voor vrouwen die niet naar de sportschool willen of kunnen, is wandelen een goed alternatief. Toen ik in het Slotervaartziekenhuis werkte, plande ik patiënten die bij elkaar in de buurt wonen soms achterelkaar op het spreekuur. Ze herkenden elkaar dan en gingen in de wachtkamer met elkaar in gesprek. Tijdens de consulten besprak ik het belang van bewegen en gaf het advies om te gaan wandelen met iemand uit de buurt. Op die manier hebben veel vrouwen wandelgroepjes gevormd.

Help mensen op weg
Omdat mensen onbekend zijn met sporten, is het geven van een simpel beweegadvies niet voldoende. Het is belangrijk mensen echt op weg te helpen, door ze mogelijkheden aan te reiken. Bijvoorbeeld proberen een wandelgroep op te richten met de Nextdoor app of een andere buurtapp. Wellicht kun je ze verwijzen naar het leefstijlloket, naar een Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) of andere beweeginitiatieven in de wijk. Daarnaast is van belang om de omgeving erbij te betrekken. Jongere generaties zijn meer bekend met sporten en de voordelen hiervan en kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Ken het aanbod in je wijk
Ons werk speelt zich voornamelijk af binnen de muren van de spreekkamer. Soms is het goed je te verdiepen in het aanbod van de wijk. Er zijn veel beweeginterventies en -initiatieven, maar vaak weten we elkaar niet te vinden. Het is ook erg leuk om je netwerk te verbreden en uit te zoeken welke initiatieven er lopen in je wijk. Dit helpt je om gericht te kunnen verwijzen. 

Gericht advies werkt!
Ruim vijftien jaar geleden deed ik vanuit het Slotervaartziekenhuis een onderzoek gericht op een bewegingsinterventie bij Marokkaanse vrouwen met diabetes type 2 die insuline gebruiken. De eindconclusie was dat gericht bewegingsadvies de Marokkaanse vrouwen gelegenheid geeft kennis te maken met bewegen en sportactiviteiten. Het is een doelgroep die, wanneer de kans zich aandient, hiervan graag gebruikmaakt. Succes!

Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Neem dan eens een kijkje op diversiteitindiabetes.nl van de NDF.

Aanknopingspunten voor effectieve ondersteuning van mensen met een migratieachtergrond

22 mei 2024

Ogenschijnlijke simpele hulpmiddelen die het leven van mensen met diabetes makkelijker maken 

28 mrt 2024

Schakel een tolk in als dat nodig is. Lees hier hoe je dat kunt doen

29 feb 2024

Inloggen