Ben jij erbij op 23 oktober?

V&VN Diabeteszorg

25 jun 2024 –

‘Wij zijn dankbaar voor de groeiende betrokkenheid bij V&VN Diabeteszorg’, aldus het bestuur van V&VN Diabeteszorg. ‘Waar vorig jaar twaalf leden deelnamen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), zaten we begin dit jaar met veertig deelnemers rond de digitale tafel. Veel thema’s werden besproken waaronder de vergrijzing, meer mogelijkheden om te kunnen samenwerken en kennis te delen, en het expertisegebied.

Expertisegebied en salarisschalen
Het beroep van de verpleegkundige is beschreven in het Beroepsprofiel. De specialisaties van verpleegkundigen zijn, uitgaande van het Beroepsprofiel verpleegkundige, beschreven in Expertisegebieden. Vanaf 2012 zijn er 29 expertisegebieden beschreven, van ambulanceverpleegkundige tot diabetesverpleegkundige. Om te kunnen onderhandelen over je salaris, is het belangrijk een duidelijk expertisegebied te hebben. In het expertisegebied staat beschreven wat je taken, functies en expertises zijn. Deze zomer presenteert V&VN Diabeteszorg een geactualiseerd expertisegebied van het beroep diabetesverpleegkundige.

Praat mee!
Bovenstaande punten worden verwerkt in het jaarplan van V&VN Diabeteszorg. Dit plan wil het bestuur graag met jullie bespreken tijdens de volgende ALV op 23 oktober, in de avond. Ben jij erbij? Noteer het alvast in je agenda. De uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelden ontvang je in de nieuwsbrief van V&VN Diabeteszorg van september. Aansluitend krijg je een digitale teamsuitnodiging.

PS: wil jij je op een andere manier inzetten voor V&VN Diabeteszorg? Dat kan! We zoeken nog nieuwe commissieleden en bestuursleden. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via de mail.

Vorig bericht

Omgaan met ouders die het gesprek overnemen tijdens het spreekuur

Volgend bericht

Diabeweeg is live!