5 vragen aan …

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diversen

25 mei 2023 –

Brigitte van Spankeren is praktijkverpleegkundige en casemanager kwetsbare ouderen in huisartsenzorg

1. Wat doe je voor werk?
Ik werk als praktijkondersteuner ouderenzorg/casemanager in de huisartsenzorg. Daar houd ik mij vooral bezig met het inventariseren, organiseren en coördineren van de zorg rondom de kwetsbare oudere. Vaak is er sprake van problematiek op meerdere domeinen. Om die reden zijn er meestal meerdere hulpverleners betrokken naast de huisarts en de POHouderen, denk hierbij aan de thuiszorg, casemanager dementie, fysiotherapeut, ergotherapeut, specialist ouderengeneeskunde enz. Met elkaar zo goed mogelijk contact houden en de zorg afstemmen in overleg met de oudere en/of diens mantelzorger is essentieel.

2. Hoe ben je bij diabetes betrokken?
Ik zie regelmatig kwetsbare ouderen met diabetes type 2. Veelal zijn dit mensen voor wie de reguliere richtlijnen en standaarden vanwege complexe problematiek en hoge kwetsbaarheid minder toepasbaar zijn. Dit is niet leeftijdgebonden, maar de levensverwachting is hierbij een criterium voor mate van behandeling. De focus verschuift dan nog meer naar persoonsgerichte zorg waarbij de streefwaarden minder belangrijk zijn en het welbevinden van de oudere voorop staat. Juist vanwege de multimorbiditeit gebruiken deze ouderen veel medicatie. Zij ervaren bijwerkingen of ontregelingen minder of helemaal niet en geven dat ook minder of in geheel niet aan doordat de perceptie bij de oudere afneemt. Dit betekent voor de glykemische regulatie dat ik niet een strakke instelling nastreef en de bandbreedte ruimer laat. Immers het voorkomen van hypo- en hyperglykemie is hier belangrijker. Ditzelfde geldt ook voor de regulering van de bloeddruk. Duizelingen en vallen als gevolg van orthostase komt helaas nog regelmatig voor.

3. Kun je een praktijkervaring delen?
Ook ik kom ontregeling van de diabetes tegen. Zo zag ik eens een hoog complex kwetsbare dame bij wie de orale therapie niet meer volstond en er gekozen werd om een lage dosis langwerkende insuline te spuiten waarna mevrouw vrolijker werd, minder slaperig en de blaasontstekingen waarbij zij ook al eens een delier had doorgemaakt tot op heden niet meer zijn voorgekomen. Overbehandeling van diabetes en strakke instelling moeten we hier niet nastreven. 

4. Hoe kun je mensen met diabetes helpen?
Ook bij de begeleiding aan kwetsbare ouderen geldt dat ik altijd aansluiting probeer te vinden bij de oudere of diens mantelzorger om gezamenlijk besluiten te nemen. Bij hoog complexe ouderen werk ik veel samen met de thuiszorg of de verzorging in de instelling waar de oudere woont. Korte lijnen met elkaar houden is essentieel. De behandeling is altijd een weging van risico’s, om een cascade en een verdere breakdown te voorkomen.

5. Heb je tips voor diabeteszorgprofessionals?
Het valt mij weleens op dat tijdens klinische opname eerder wordt bijgespoten met snelwerkende insuline. Misschien noodzakelijk en verantwoord tijdens een ziekenhuisverblijf omdat er dan ook 24- uur monitoring en interventie mogelijk is. Maar als dezelfde ouderen met dit schema huiswaarts keren, is deze monitoring er niet en ontstaat er verwarring over de verschillende soorten insuline en de doseringen en hoe vaak controleren et cetera. Wanneer de betrokken diabetesprofessionals hierin een rol kunnen hebben, zou dit de samenwerking en vooral de veiligheid van de kwetsbare oudere ten goede komen.

Vorig bericht

4kids2tell stelt zich voor

Volgend bericht

Wat doe je met de insulinepomp als een oudere patiënt niet meer voor zichzelf kan zorgen?