5 vragen aan…

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Jouke de Jong, praktijkondersteuner GGZ

1. Wat doe je voor werk?
Ik werk als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg binnen een huisartspraktijk. Deze praktijk zit in een achterstandswijk, wat de doelgroep divers en soms ook complex maakt. Als POH-er zie ik mensen die vastlopen of dreigen vast te lopen. De problematiek is heel divers, zoals relatieproblemen, burn-out, rouw, overbelasting door mantelzorg, angststoornissen, depressies, ADHD of autisme. De laatste jaren zie ook regelmatig patiënten waarbij veilig thuis of de kinderbescherming zijn betrokken. Ik probeer de problematiek duidelijk te krijgen en vervolgens samen met de patiënt te kijken wat er nodig is. Vaak kan ik de mensen zelf verder helpen, een enkele keer verwijs ik ze door naar een andere instantie.

Wanneer het niet goed gaat met haar zoon, zijn haar suikers ontregeld

2. Hoe ben je betrokken bij diabetes?
Mensen komen niet bij mij omdat ze diabetes hebben. Maar uit onderzoek is gebleken dat mensen met diabetes vaker depressief zijn én dat depressieve mensen vaker diabetes krijgen. Gezond eten en een gezonde leefstijl zijn voor mensen met diabetes belangrijk. Echter, bij een depressie kunnen mensen dit vaak moeilijk volhouden. Ze worden vaker inactief en hebben geen of juist veel eetlust. Dit heeft weer effect op de glucoseregulatie. Voor mij is het dus belangrijk zicht te hebben op de interactie tussen diabetes en psychiatrische aandoeningen.

3. Kun je een praktijkervaring delen?
Ik heb verschillende patiënten met diabetes in mijn caseload. Wat opvalt, is dat diabetes van invloed is op veel aspecten in het leven. Zo zie ik een alleenstaande moeder die een puberzoon heeft met hechtingsproblemen. Wanneer het niet goed gaat met haar zoon, zijn haar suikers ontregeld én als haar suikers niet stabiel zijn, is zij minder in staat het gedrag van haar zoon in goede banen te leiden. 

Een ander voorbeeld betreft een vrouw met een beschadigd verleden, met seksueel misbruik. Zij heeft een negatief zelfbeeld. Wanneer het tegenzit, zoekt ze troost in het eten van snacks. Hierdoor gaat ze zich nog slechter voelen omdat haar suikers ontregelen en omdat dit een negatieve invloed heeft op haar zelfbeeld. De POH-somatiek begeleidt haar voor de diabetes. Ik voer gesprekken met de vrouw met als doel haar identiteit te versterken en te zoeken naar andere strategieën dan eten, wanneer ze zich niet goed voelt.

4. Hoe kun jij mensen met diabetes helpen?
De relatie tussen diabetes en het functioneren op sociaal en mentaal gebied is groot. In de begeleiding van deze patiënten is het daarom belangrijk breed te kijken en alle aspecten mee te nemen. Ik werk dan ook vaak nauw samen met de huisarts en POH-somatiek. 

5. Heb je tips voor diabeteszorgprofessionals?
Als hulpverlener ben je vaak geneigd te kijken vanuit je eigen specialisme. Ons lichaam en geest zijn echter één geheel waarbij alles invloed heeft op elkaar. Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn. Het samenwerken met andere disciplines is een must voor goede zorg.

Vorig bericht

‘Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren tijdens ramadan in Egypte’

Volgend bericht

Sterven binnen de islam. Rituelen en gebruiken