4kids2tell stelt zich voor

© {je_article_foto-credit}

{je_article_foto-bijschrift}

Diabetesorganisaties

25 mei 2023 –

Naast de reguliere diabeteszorg zijn er tal van initiatieven die mensen met diabetes ondersteunen, variërend van diabetes community’s, diabetesonderzoek, belangenverenigingen en andere organisaties. In deze rubriek stellen de diabetesorganisaties zich aan jullie voor. Dit keer de beurt aan 4kids2tell.

4kids2tell ondersteunt gezinnen waarin een kind diabetes type 1 heeft in de thuissituatie. Hierbij combineren ze kinderverpleegkundige zorg met medisch pedagogische begeleiding/coaching. De zorgverlening wordt afgestemd met het kind en de ouders, de behandelend kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige en zo nodig met andere professionals.

De kinderverpleegkundige zorg in combinatie met medisch pedagogische begeleiding kan bestaan uit:

  • Het kind (en/of ouders, docenten) helpen bij het overwinnen van prikangst.
  • Het kind (en/of ouders, docenten) ondersteunen bij het uitvoeren van de medisch-technische handelingen en helpen structuur te brengen in de behandeling van de diabetes in de thuissituatie.
  • Ouders en kind zelfvertrouwen geven bij het omgaan met hypo’s en hypers.
  • Het individueel coachen van het kind met diabetes, ouders, broertjes en zusjes
  • Voorlichting en ondersteuning op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basis- en voortgezet onderwijs, sport/vrije tijdsbesteding.
  • Het sociale netwerk van het kind en het gezin in kaart brengen en ondersteuning bieden daar waar nodig.
  • Praktische opvoedondersteuning specifiek gericht op en gerelateerd aan de diabetes van het kind.

Meer informatie: 4kids2tell

Vorig bericht

Helpt een Fitbit Klaas (55) bij het verbeteren van zijn glucosewaarden?

Volgend bericht

5 vragen aan …